Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.
Osoba koja je […]