Obavijest za korisnike mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 11. rujna 2017. obavijest za korisnike mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja – podmjere 7.2. i 7.4. Izvornu obavijest prenosimo u cijelosti:
„Obavještavamo korisnike Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za Operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1., […]

11. rujna, 2017|Europska unija i fondovi|

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“

Cilj poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Ciljne skupine ovog Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa. Ukupna raspoloživa sredstva alocirana za […]

5. rujna, 2017|Europska unija i fondovi|

Otvoren natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“, trajno otvoreni […]

24. kolovoza, 2017|Europska unija i fondovi|

Otvoren natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Nakon katastrofalnih požara koji su ovo ljeto nanijeli velike štete poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se nastradalim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom.
Potporu mogu ostvariti sve pravne […]

18. kolovoza, 2017|Europska unija i fondovi|

Konferencija „Digitalna budućnost – gradovi i stvarnost“

Pozivamo sve predstavnike gradova da učestvuju na konferenciji naziva Digitalna budućnost – gradovi i stvarnost koja se održava u od 12. do 14. lipnja 2017. u hotelu International u Zagrebu u kojoj TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje sudjeluje kao ponosni sponzor, kao partner koji pridonosi uspješnoj organizaciji i ostvarenju ideje organizatora Grada Zagreba i udruge Major […]

7. lipnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Otvoren natječaj Umjetnost i kultura 54+

Opći cilj: Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
Specifični ciljevi: 

Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine
Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti
Jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad  usmjeren na socijalno uključivanje osoba […]

25. svibnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona KK.03.1.2.03. Otvoreni poziv

Predmet: ulaganja u izgradnju zajedničke, osnovne i dodatne infrastrukture postojećih poduzetničkih zona poput prometne, komunalne, energetske i elektroničko komunikacijske infrastrukture unutar područja obuhvata zone.
Cilj: razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih […]

2. svibnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Otvoreno 5 natječaja za podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja

Danas stupa na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji u odnosu na prethodne uvodi:
– prioritetne sektore: voće i povrće te stočarstvo i peradarstvo; primjenu nitratne direktive (zbrinjavanje stajskog gnoja)
– sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih […]

25. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|

[MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA] „Od mjere do karijere.“- Novi paket mjera za bolju zapošljivost

Naša vanjska suradnica, državna tajnica u Ministarstvu, rada i mirovinskog sustava, Katarina Ivanković Knežević donosi detaljan pregled svih 9 mjera u okviru paketa „Od mjere do karijere“ s naglaskom na tko može koristiti mjere i pod kojim uvjetima.
Vlada Republike Hrvatske je 1. ožujka 2017. godine predstavila novi paket mjera aktivne politike tržišta rada pod nazivom […]

11. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja – natječaj otvoren do 19. travnja

Opći cilj
Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Specifični cilj
Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske […]

7. travnja, 2017|Europska unija i fondovi|