Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.
Okružnicom su definirane obveze i rokovi predaje financijskih izvještaja te način predaje financijskih izvještaja. Dan je i […]

3. srpnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Provodi li se ovrha nad naknadom za rad za izbore?

Obzirom da smo u predizbornom vremenu, isplatitelji naknada za rad za izbore učestalo se pitaju kakav je tretman ovakvih isplata kod onih osoba nad čijim se primanjima provodi ovrha sukladno Ovršnom zakonu. Osvrt na to dan je u tekstu kako slijedi.
Prema odredbama Ovršnog zakona ovrha se provodi na plaći te na sljedećim drugim primicima:

naknadama […]

2. svibnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Obračun prekovremenog rada na službenom putovanju

Bili ste na službenom putovanju te sumnjate da biste mogli ostvariti pored uobičajenih naknada kao što su dnevnice, naknade prijevoznih troškova, smještaja, i naknadu za prekovremeni rad? Kada se ona ostvaruje te ostvaruje li se uopće pravo na istu, supstituira li nju sama dnevnica ili ne, saznajte u tekstu u nastavku.
Pri utvrđivanju prekovremenih sati, važno […]

5. travnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.
Okružnicom su definirane obveze i rokovi predaje financijskih izvještaja te način predaje financijskih izvještaja. Dan […]

4. travnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Nova visina dnevnica u državnim i javnim službama

Državne i javne službe postigle su novi dogovor oko visine dnevnica. Dnevnica je definirana od 9. ožujka 2017. u visini od 170,00 kn. Unatoč prvotnom prijedlogu sa sjednice Vlade i sindikata da će se odredbe starog TKU-a uvrstiti u interne akte institucija, o čemu smo već bili pisali na našim internetskim stranicama i time postići […]

15. ožujka, 2017|Financije i računovodstvo|

Produženje roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije

Ministarstvo financija, iznimno, zbog velikog broja nepredanih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, a u cilju većeg obuhvata financijskog izvještavanja, produžuje rok predaje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu do 11. ožujka 2017.
Navedeno je objavljeno i na stranicama Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje.

9. ožujka, 2017|Financije i računovodstvo|

Novosti vezane uz prestanak primjene TKU i GKU javnih službi

Produžena primjena odredbi definiranih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 141/12) te odredbi definiranih granskim kolektivnim ugovorima javnih službi prestaje važiti 12. ožujka 2017., temeljem odredbe članka 199. stavak 1. Zakona o radu (NN, br. 93/14).
U cilju da se izbjegnu neželjene posljedice nepostojanja pravnog izvora za brojna materijalna prava […]

17. veljače, 2017|Financije i računovodstvo|

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016 . godinu predaje se sukladno zadnjim Izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 119/2015) te danoj uputi Ministarstva financija radi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu u postupku primopredaje.
Proračunski i izvanproračunski […]

15. veljače, 2017|Financije i računovodstvo|

Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Na svojim internetskim stranicama Ministarstvo financija je objavilo Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
Godišnji financijski izvještaj (financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.) predaju:

neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri […]

31. siječnja, 2017|Financije i računovodstvo|

Obavijest o mogućnostima plaćanja paušalnog poreza na dobit neprofitnim organizacijama koje obavljaju i gospodarsku djelatnost

Kako je u praksi obavljanje gospodarske djelatnosti neprofitnim organizacijama izazvalo brojne praktične nedoumice, Ministarstvo financija je, u cilju da iste barem djelomično riješi, objavilo detalje o mogućnostima plaćanja paušalnog poreza na dobit. Više pročitajte na sljedećoj poveznici!

30. siječnja, 2017|Financije i računovodstvo|