Serija specijaliziranih radionica za dječje vrtiće, ustanove u kulturi, sudove, fakultete i institute, javne vatrogasne postrojbe, ustanove u socijalnoj skrbi, osnovne, srednje škole i đačke domove i ustanove u zdravstvu.

 
Zagreb, lipanj 2012.
Specijalizirane radionice