Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda (NN, br. 112/15).

U ovoj Odluci definirano je tko su korisnici, koji su iznosi i druga pitanja vezana uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti koje će se isplatiti na teret novčanih sredstava za te namjene iz članka 24. stavka 9. Zakona o Umirovljeničkom fondu (NN, br. 93/05, 41/07, 90/11 i 102/15), koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda.

5. studenog 2015. godine Vlada Republike Hrvatske je na sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda (NN, br. 122/15).

Dopunom Odluke je utvrđeno da je ovo jednokratno novčano primanje izuzeto od ovrhe, pa će svim korisnicima kojima je redovan račun blokiran primanje biti isplaćeno na zaštićeni račun.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je jučer na svojim internetskim stranicama objavio da danas, 21. prosinca 2015., počinje isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine, koje će biti isplaćeno najkasnije do Božića, na račune u poslovnim bankama ili poštom ovisno o načinu primanja mirovine.

Preuzmite tekst Odluke (NN, br. 112/15) i njezinu dopunu (NN, br. 122/15).