Fiskalna odgovornost

O OVOM IZDANJU

Zakon o fiskalnoj odgovornosti je propis koji će uspostavljanjem fiskalnih pravila, uvođenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti zajedno s učinkovitim i transparentnim fiskalnim planiranjem doprinijeti jačanju sustava fiskalne odgovornosti, što bi u srednjem i dužem roku trebalo dovesti do zaokreta u kretanjima deficita i duga, odnosno do zatvaranja fiskalnih neravnoteža i jačanja stabilnosti te održivosti javnih financija.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti s početka 2014. godine, proširio se obuhvat obveznika predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Do tada su se odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti odnosile na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji se vodi sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, br. 128/09).

Od veljače 2014. godine odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti primjenjuju se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske (pod vlasništvom se podrazumijeva stopostotno vlasništvo), odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Uredba), koja je donesena na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti propisuje se izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: čelnik) potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Čelnik daje Izjavu na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave
  • dužni prethodno popuniti
  • raspoloživih informacija o radu tijela
  • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • vlasti te procjene.

Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti nepravilnosti, ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Izjava se izrađuje prema obrascima danima u Uredbi s tim da se jedan obrazac koristi u slučajevima kada nisu uočene slabosti i nepravilnosti, a u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti koje ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola Izjava se izrađuje na drugom obrascu.

NAPOMENA: Kupci knjige dobivaju dopunu vezanu za Novosti u popunjavanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu.

Fiskalna odgovornost

Redovna cijena: 235 kn
Cijena s popustom: 150 kn
Teme: Popunjavanje upitnika, sastavljanje planova i izvješća
Broj stranica: 199
Izdanje: Zagreb, 2015.
Autori: Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić, Danijela Stepić, Davor Vašiček i Ana Zorić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815