Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje

O OVOM IZDANJU

Pred vama je jedinstvena publikacija koja na sažeti način predstavlja i obrazlaže zakonski okvir i praktičnu primjenu osnova financijskog upravljanja, financijske kontrole i fiskalne od- govornosti. Publikacija je primarno namijenjena čelnicima i odgovornim osobama svih razina (gradonačelnici, župani, načelnici, pročelnici, ravnatelji, predsjednici, članovi upravnih vijeća, voditelji, članovi nadzornih odbora, predstavničkih tijela i drugi). Priručnikom se predstavlja i naglašava koncept koji se sustavom financijskog upravljanja i kontrola uvodi, te značenje i svrhu uspostavljanja tog sustava. Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sred- stava je na čelnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja im omogućava da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku, a ne opasnost.

S ciljem da se kroz svakodnevne poslove i odluke koje čelnici donose ukaže na ulogu financijskog upravljanja i kontrola, u ovoj publikaciji, taj sustav opisuje se kroz primjenu u osnovnim proračunskim procesima: planiranje, izvršavanje, računovodstvo i izvještavanje. U svakom od procesa ukazuje se na ono što je najvažnije za čelnike, kako dobro i na zako- nit način organizirati i provesti te procese u praksi.

Uz proračunske procese naglašava se i uloga i značaj riznice za sustav financijskog upra- vljanja i kontrole budući da poslovanje kroz sustav riznice u pravilu znači efikasniju kontrolu i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima. Stoga, uvođenje riznice predstavlja jedan od izuzetno važnih instrumenata za unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna.

Na kraju se daje pregled najčešćih nepravilnosti u radu proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te javnih trgovačkih društava. Jasno se uočava da veliki dio ne- pravilnosti proizlazi iz nedostatka kontrola i slabo razvijenog sustava financijskog upravljanja. Te nepravilnosti nisu nimalo bezazlene. Premda se neke od njih događaju izvan izravne in- gerencije čelnika, krajnja odgovornost je ipak na čelniku. Čelnik je taj koji mora uspostaviti preventivne mehanizme u cjelokupnom sustavu te na taj način prevenirati nastanak pojedinih nepravilnosti i nezakonitosti.

U prilogu priručnika objavljen je sustavan pregled osnovnih propisa čija se odredbe i pri- mjena u tekstu obrađuje. To su tri osnovna zakona: Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. Tekst Zakona o proračunu aktualiziran je s najnovijim prijedlogom izmjenama i dopunama koje su 21. studenoga 2012. prihvaćene na sjednici Vlade Republike Hrvatske i poslane u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanj Time ovo izdanje predstavlja zaokruženu cjelinu.

Vjerujemo da će ova publikacija svojim praktičnim pristupom pomoći svim čelnicima, ali i svim ostalim sudionicima proračunskih i poslovnih procesa, u lakšem razumijevanju obveza i očekivanja pri uspostavljanju i razvijanju sustava financijskog upravljanja.

Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje

Redovna cijena: 250 kn
Teme: Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje - priručnik za čelnike na svim razinama
Broj stranica: 200
Izdanje: Zagreb, 2012.
Autori: Danijela Stepić, Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić, Marela Knežević, Davor Kozina

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815