Primjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama

O OVOM IZDANJU

Kolektivni ugovor je, kao što je poznato, poseban ugovor radnog prava koji u pisanom obliku dobrovoljno sklapaju poslodavci ili udruge poslodavaca, odnosno Vlada RH na strani poslodavca u javnim i državnim službama, te sindikati ili udruge sindikata s druge strane. Njime se uređuju prava i obveze poslodavca i sindikata, ali i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak ugovora o radu radnika kod tog poslodavca, pitanje zaštite na radu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, pitanja iz djelokruga rada radničkih vijeća i prava sindikata, te druga pitanja iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosom radnika.

Posebnu važnost kolektivnim ugovorima daje činjenica da se njima prava radnika mogu samo povećati u odnosu na sklopljene ugovore o radu ili pravilnik o radu, pa ih se može smatrati i temeljnim institutom ostvarivanja prava, zaštite i sigurnosti radnika u radnom odnosu. Kao što je poznato, kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj nema dugu tradiciju. Ono je započelo 1. 1. 1996., kada se počeo primjenjivati prvi hrvatski Zakon o radu. Unatoč tome, može se reći da su prava koja su radnici ostvarili temeljem kolektivnih ugovora od velike važnosti za njihov položaj na tržištu rada. Ove konstatacije naravno vrijede i za radnike u državnom i javnom sektoru. U kontekstu dugogodišnje reforme javnog sektora i mjera racionalizacije javne potrošnje u kojoj troškovi zaposlenih imaju vrlu značajan udio, iznimno je dinamična radno pravna zakonodavna i sindikalna pregovaračka aktivnost čemu svjedočimo već niz godina. U takvim okolnostima nerijetko je otežano sagledavanje i konkretno realiziranje stvarnih aktualnih prava radnika. Brojne i učestale zakonske promjene te objave službenih tumačenja povjerenstava za tumačenje kolektivnih ugovora, tijekom 2012. i 2013. godine rezultirale su značajnim izmjenama u primjeni materijalnih prava službenicima i namještenicima u državnim i javnim službama. To je u praksi rezultiralo brojnim pravnim nedoumicama o pitanju ostvarivanja specifičnih materijalnih prava. Do sredine 2014. godine svi su kolektivni ugovori doneseni, kako oni opći koji uređuju temeljna prava za državne i javne službenike i namještenike, tako i granski kolektivni ugovori pojedinih djelatnosti javnih službi (s iznimkom kolektivnog ugovora za sektor znanosti i visokog obrazovanja).

Ostvarivanje materijalnih prava zaposlenika u kontekstu dinamičnih promjena zakonskog okvira vrlo je osjetljivo i zahtjevno što potvrđuju i brojne dvojbe koje se pojavljuju u praksi vezane uz primjenu zakonskih propisa. Upravo je to jedan od glavnih razloga objavljivanja ovoga stručnog izdanja, u kojem autorice objedinjeno iznose aktualna stručna stajališta, službena mišljenja i zakonsku regulativu ovoga kompleksnog i zahtjevnog područja.

Osim općeg i šireg pristupa materijalnim pravima u državnom i javnom sektoru, izdanje obrađuje i najvažnija pitanja specifične primjene kolektivnih ugovora u pojedinim djelatnostima. Područja kojima izdanje posvećuje posebnu pažnju su: radni odnosi, radno vrijeme, odmori (s naglaskom na godišnji odmor), dopusti, plaće i dodaci na plaću, naknada za bolovanje, regres, otpremnina kod odlaska u mirovinu, pravo na pomoć, službeno putovanje i rad na terenu, naknada za odvojeni život, kolektivno osiguranje i sistematski pregledi, jubilarna nagrada, dar za djecu, božićnica, otpremnina, zaštita službenika i namještenika, te brojna druga.

Knjiga ima svrhu i cilj ne biti samo sustavna zbirka aktualnih kolektivnih ugovora, već biti i praktičan i pouzdan vodič praktičarima u pravnim i financijskim službama za cjelovito sagledavanje, razumijevanje i neposrednu realizaciju prava radnika te njihovo zakonito ostvarivanje.

Uvjerenje autora i nakladnika je da će se ovim izdanjem upotpuniti praznina u dostupnoj stručnoj literaturi koja se bavi ovim kompleksnim socijalno-ekonomskim područjem.

Primjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama

Redovna cijena: 300 kn
Cijena s popustom: 150 kn
Teme: Specifična pitanja i službeni stavovi
Broj stranica: 346
Izdanje: Zagreb, 2014.
Autori: Maja Butorac, Vesna Šiklić Odak

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815