Priručnik za planiranje 2018. - 2020.

O OVOM IZDANJU

Priručnik za planiranje za razdoblje 2018. – 2020. s konkretnim primjerima pomoć je svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima kako na državnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u izradi financijskih planova za razdoblje 2018. – 2020., ali i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi proračuna za naredno srednjoročno razdoblje.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14 i 115/15). Ipak, upute koje Ministarstvo financija izrađuje za državnu i lokalnu te područnu (regionalnu) razinu uvijek donosu neke novine, koje su obrađene u ovom Priručniku.

Teme koje su obrađene u priručniku:

 • Pregled Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020.,
 • Sadržaj Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020., i ključni rokovi,
 • Metodologija izrade financijskog plana za proračunske korisnike državnog proračuna 3. razine,
 • Specifičnosti metodologije izrade financijskog plana za državne ustanove u zdravstvu,
 • Posebne napomene za proračunske korisnike državnog proračuna vezano uz planiranje materijalnih rashoda,
 • Posebne napomene za proračunske korisnike državnog proračuna vezano uz smjernice za upravljanje voznim parkom,
 • Sadržaj Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020.,
 • Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općeg i posebnog dijela),
 • Planovi razvojnih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun,
 • Izrada obveznih Uputa za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti,
 • Izrada financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.,
 • Pokazatelji uspješnosti – obvezni elementi obrazloženja plana korisnika,
 • Dostava i usvajanje financijskih planova,
 • Upute za decentralizirane korisnike,
 • AKTUALNO! Ključne novosti koje donosi Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Priručnik sadrži 4 PRILOGA u kojima se daje primjer općeg i posebnog dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i primjer općeg i posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te u cijelosti donosi Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.

Priručnik za planiranje 2018. - 2020.

Redovna cijena: 150 kn
Teme: Priručnik za planiranje 2018. – 2020. s konkretnim primjerima namijenjen je svim korisnicima državnog proračuna, jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i njihovim korisnicima u procesu planiranja za razdoblje 2018.-2020.
Broj stranica: 224
Izdanje: rujan 2017.
Autori: Ivana Jakir-Bajo, Ida Hohnjec, Andrea Kocelj, Mirela Zagorac

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815