Sustav javne nabave

O OVOM IZDANJU

Poštovani čitatelji, pridruživanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska je provela u 2013. godini niz promjena u zakonodavnom okviru javne nabave koje znatno utječu na poslovanje kako obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi tako i na poslovnu zajednicu. Te su promjene bile nužne kako bi sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj zadovoljio standarde Europske unije, te kako bi sudionici sustava bili više konkurentni na tržištu EU-a. Novi zakonodavni okvir u 2013. godini postavljen je kroz:
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13), koji je stupio na snagu u srpnju 2013. godine
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN, br. 18/13), koji je stupio na snagu u veljači 2013. godine
 • Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. – 2016. godine (NN, br. 54/13).

Pred vama je jedinstvena publikacija koja obrazlaže novi zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave, praktičnu primjenu javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, te nove postulate koje Europska unija postavlja pred sudionike sustava općenito. Publikacija je primarno namijenjena osobama koje sudjeluju ili će sudjelovati svakodnevno u procesu javne nabave od planiranja, preko pripreme i provođenja postupaka, te ugovaranja i realizacije nabave.

Knjigom se predstavlja i naglašava koncept koji je sustavom javne nabave uveden prvenstveno za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi:

 • Koji je novi zakonodavni okvir javne nabave, koje su institucije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji koje su aktivni sudionici i kontrolori sustava, kako i gdje doći do najkvalitetniji informacija u sustavu, koje su obveze i izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi?
 • Kako planirati javnu nabavu i pripremiti Plan nabave uzevši u obzir fiskalnu odgovornost, namjensko i učinkovito trošenje javnih sredstava?
 • Kako organizirati instituciju naručitelja i povećati razinu stručnosti djelatnika koji sudjeluju u procesu nabave sukladno novim propisima, te kako komunicirati s gospodarskim subjektima, potencijalnim ponuditeljima?
 • Kako efikasno pripremiti te zakonito provesti postupke javne nabave te koje su nove odrednice ugovaranja i realizacije nabave u sustavu?
 • Kako kvalitetno izraditi i postupati s dokumentacijom za nadmetanje sukladno novom zakonodavnom okviru?
 • Koje su nove obveze u vezi s objavljivanjem javne nabave nakon pristupanja Europskoj uniji?
 • Koji su nadzorni mehanizmi države te kontrolne (prekršajne i kaznene mjere) sukladno novom zakonodavstvu javne nabave i novom Kaznenom zakonu?
 • Kako upravljati nabavom do 70.000 kuna, organizirati internu i eksternu komunikaciju za navedene vrijednosti uz osiguranje zakonitog i efikasnog poslovanja? U knjizi su dani prijedlozi obrazaca koji mogu poslužiti za ugovaranje nabava do 70. 000 kuna.
 • Koji su osnovni mehanizmi i mjere u sprječavanju korupcije?

Odgovore na navedena pitanja možete dobiti u ovoj knjizi: Sustav javne nabave 2013./2014.

S druge strane, knjiga je namijenjena i poslovnoj zajednici koja sudjeluje na tržištu javne nabave kao ponuditelj. Dan je pregled zakonodavstva, institucija, izvora informacija koje su dostupne u zemlji i šire te upozorava na ono što moraju učiniti kako bi se prilagodili novim pravilima. Dan je odgovor na pitanje kako ostvariti zaštitu prava u sustavu javne nabave prikazom prakse Državne komisije za kontrolu javne nabave i Europskog suda pravde. U knjizi su i prijedlozi obrazaca koje ponuditelj može primijeniti prilikom izjavljivanja žalbe u sustavu javne nabave.

Vjerujemo da će ova publikacija svojim praktičnim pristupom pomoći svim sudionicima procesa javne nabave u Republici Hrvatskoj, u lakšem razumijevanju obveza i očekivanja koje sustav javne nabave postavlja pred njih.

Sustav javne nabave

Redovna cijena: 300 kn
Teme: Sustav javne nabave
Broj stranica: 318
Izdanje: Zagreb 2013.
Autori: Sandra Božičević, Nina Čulina, Ivančica Franjković, Zvonimir Jukić, Martina Juričić, Ante Loboja, Renata Tomljenović, Zoran Vuić, Ana Zorić, Kristina Zovko, Lidija Žunić, Glorija Raguž, Zoran Blažević

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815