Produžena primjena odredbi definiranih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 141/12) te odredbi definiranih granskim kolektivnim ugovorima javnih službi prestaje važiti 12. ožujka 2017., temeljem odredbe članka 199. stavak 1. Zakona o radu (NN, br. 93/14).

U cilju da se izbjegnu neželjene posljedice nepostojanja pravnog izvora za brojna materijalna prava te da se održi zadržavanje razina plaća koja su trenutno propisana navedenim aktima, nadležne institucije poslat će uputu svojim korisnicima kojom će predložiti da javne službe na koje se primjenjuju odredbe Zakona o plaćama u javnim službama (NN, br. 27/01, 38/09), do kraja veljače 2017. donesu dopune svojih pravilnika o radu koji će sadržajno odgovarati trenutno važećim odredbama TKU-a, a čije odredbe će biti u primjeni do donošenja novih kolektivnih ugovora.