Novi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

U nastavku Vam dostavljamo tekst koji daje prikaz ključnih novosti koje donosi Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Nacrt prijedloga zakona bio je na javnoj raspravi do 28. kolovoza 2017. Očekuje […]

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. […]

Provodi li se ovrha nad naknadom za rad za izbore?

Obzirom da smo u predizbornom vremenu, isplatitelji naknada za rad za izbore učestalo se pitaju kakav je tretman ovakvih isplata kod onih osoba nad čijim se primanjima provodi ovrha sukladno Ovršnom zakonu. Osvrt na to […]

Obračun prekovremenog rada na službenom putovanju

Bili ste na službenom putovanju te sumnjate da biste mogli ostvariti pored uobičajenih naknada kao što su dnevnice, naknade prijevoznih troškova, smještaja, i naknadu za prekovremeni rad? Kada se ona ostvaruje te ostvaruje li se […]

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje […]