Javno savjetovanje – procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija je 24. travnja 2015. pokrenula javno savjetovanje s ciljem procjene učinkovitosti odredaba Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave. 

Postoje dvije direktive kojima se uređuju pravna zaštita u području javne nabave: Direktiva 89/665/EEZ […]

Javno savjetovanje – zaštita prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave

Dana 20. travnja 2015. Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenja i informacije u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva […]

DKOM je objavio Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta I strateških investicija u radu DKOM-a u 2014. godini

U ožujku 2015. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave objavila je Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta […]

Hrvatski sabor donio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020.

Hrvatski Sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Pri izradi Strategije, uzete su u obzir preporuke sadržane u Antikorupcijskom izvješću Europske komisije od 2. veljače […]

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu

Ministarstvo gospodarstva donijelo je Uputu za obveznike primjene o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2014. godinu. […]