DKOM je objavio Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta I strateških investicija u radu DKOM-a u 2014. godini

U ožujku 2015. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave objavila je Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta […]

Hrvatski sabor donio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020.

Hrvatski Sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Pri izradi Strategije, uzete su u obzir preporuke sadržane u Antikorupcijskom izvješću Europske komisije od 2. veljače […]

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu

Ministarstvo gospodarstva donijelo je Uputu za obveznike primjene o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2014. godinu. […]

Nove vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014.

Nova Uredba Komisije Europske unije kojom se mijenjaju europski pragovi kojima se određuje radi li se o postupcima javne nabave velike ili male vrijednosti stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Zakonom o javnoj […]

Izmijenjene odredbe Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Ministarstvo gospodarstva donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 125/14) čije odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine. Navedenim Pravilnikom izmijenjene su dosadašnje odredbe vezane uz broj […]