Nove vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014.

Nova Uredba Komisije Europske unije kojom se mijenjaju europski pragovi kojima se određuje radi li se o postupcima javne nabave velike ili male vrijednosti stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Zakonom o javnoj […]

Izmijenjene odredbe Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Ministarstvo gospodarstva donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 125/14) čije odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine. Navedenim Pravilnikom izmijenjene su dosadašnje odredbe vezane uz broj […]

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu

Državna komisija za svoj rad odgovora Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o radu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od […]

Novi članovi Državne komisije

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na 13. sjednici održanoj 15. srpnja 2014. Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju novih članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Prijedlog odluke pročitajte ovdje.

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Na sjednici održanoj 6. lipnja 2014. donesen je Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeni Zakon potpisuje Hrvatski sabor.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u […]