Obnavljanje certifikata iz područja javne nabave

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. […]

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbe Zakona o javnoj nabavi

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. Ustavni sud RH je donio Odluku o ukidanju dva članka Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13):

članak 102. stavak 3., citirano: „Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, […]