Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu

Državna komisija za svoj rad odgovora Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o radu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od […]

Novi članovi Državne komisije

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na 13. sjednici održanoj 15. srpnja 2014. Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju novih članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Prijedlog odluke pročitajte ovdje.

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Na sjednici održanoj 6. lipnja 2014. donesen je Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeni Zakon potpisuje Hrvatski sabor.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u […]

Objavljene nove direktive iz područja javne nabave

Službeni list Europske unije je od 28. ožujka 2014. objavio tri nove direktive iz područja javne nabave:

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (OJ L 94, 28/03/2014, […]

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo odredbe Zakona o javnoj nabavi

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. Ustavni sud RH je donio Odluku o ukidanju dva članka Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13):

članak 102. stavak 3., citirano: „Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, […]