Zakonska je obveza naručitelja u sustavu javne nabave izvještavati Upravu za sustav javne nabave o svim nabavama ugovorenim u prethodnoj godini. Obveza izvješćivanja odnosi se na sve nabave robe, radova i usluge, bez obzira na to je li za nabavu proveden jedan od zakonom predviđenih postupaka ili se radi o nabavi čija je vrijednost ispod nacionalnog zakonskog praga tzv. bagatelnoj nabavi koja se provodi sukladno internim aktima naručitelja. Javni i sektorski naručitelji obvezni su izraditi izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu i dostaviti ga Upravi za sustav javne nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj do 31. ožujka tekuće godine.

Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave objavila je na svojim internetskim stranicama Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu.

Uputu kako izraditi Statističko izvješće za 2015. možete pronaći ovdje.

Kako korak po korak popuniti Izvješće u EOJN-u pronađite ovdje.

Članak s detaljnijim pojašnjenjem izrade Izvješća bit će objavljen u broju 3 TIM4PIN Magazina.