Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave upravo je na svojim internetskim stranicama objavilo mišljenje o izravnom učinku Direktiva u postupcima javne nabave velikih vrijednosti obzirom da je rok za njihovu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo bio 18. travnja 2016. godine te o uporabi Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD).

„… Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. uz odredbe Zakona o javnoj nabavi morali uzeti u obzir i odredbe Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU koje su bezuvjetne i dovoljno određene… „

„… Ministarstvo gospodarstva cijeni da gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. godine mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga. Shodno tome, Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji morali priložiti obrazac ESPD-a u dokumentaciji za nadmetanje…“

Detaljno mišljenje Ministarstva gospodarstva možete pročitati ovdje.

Kako postupati u postupcima nabave prema novim Direktivama te kako ESPD popunjavaju naručitelji a kako ponuditelji, saznajte na seminaru:

Ostali praktični seminari na kojima ćete moći i provježbati dostavu i izmjenu e-ponuda, objava poziv za nadmetanje te e-javno otvaranje ponuda: