Ministarstvo financija objavilo je na svojim internetskim stranicama Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.

Okružnicom je definirano koji se financijski izvještaji sastavljanju za spomenuto razdoblje, te koji su rokovi i način predaje. Dan je i pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.

Okružnicu u cijelosti preuzmite ovdje.