Putujete na službeni put i poslodavac vam nudi isplatu “europskih” per diem dnevnica, a vi ne znate bi li radije “hrvatske”? Koliki su iznosi per diem dnevnica? Zašto se kaže da su one ipak često neisplativije iako su višestruko većih iznosa – što sve uključuju?

Ako se poslovi moraju obavljati izvan mjesta provođenja projekta (uz potrebu noćenja), prema pravilima Europske komisije, osobi se nadoknađuje dnevni trošak – per diem do propisanog iznosa. Prema članku 5., stavku 25. Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 1/17), dnevni troškovi – per diem koji uključuju ukupan iznos troškova smještaja, prehrane, mjesnog prijevoza koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca, neoporezivi su u ukupnom iznosu, do propisanog iznosa objavljenog na stranicama Europske komisije.

To znači da radnik koji je, na primjer, bio na službenom putovanju u Francuskoj, a troškovi toga putovanja se nadoknađuju iz proračuna Europske unije, ostvaruje pravo na isplatu dnevnog iznosa od 245 EUR-a. Taj iznos pokriva i trošak smještaja i dnevnicu (tj. trošak prehrane i prijevoza u mjestu koje je osoba upućena na službeno putovanje). Kada bi troškovi službenog putovanja teretili sredstva poslodavca, radnik bi ostvario pravo na nadoknadu stvarnih troškova noćenja (prema priloženom računu) i pravo na isplatu dnevnice u iznosu od 70 EUR-a. Prijevozni troškovi se u jednom i drugom slučaju nadoknađuju u visini stvarno nastalih troškova prijevoza.

Dnevnice u zemlji i inozemstvu za službena putovanja, za terenski rad, pomorski dodatak za nacionalne i međunarodne plovidbe, naknade za odvojeni život od obitelji i dnevnice za službena putovanja per diem u ukupnom iznosu međusobno se isključuju. Isključuje se pravo na neoporezivi iznos dnevne naknade za odvojeni život (neoporezivi mjesečni iznos naknade za odvojeni život podijeljen s brojem ukupnih dana u mjesecu u kojem se naknada isplaćuje), ako su za te dane tijekom mjeseca isplaćene dnevnice, terenski ili pomorski dodaci.

Tablica 1. Neoporezivi iznosi dnevnih troškova – per diem za članice EU i za druge zemlje**

Članice EU* Iznos u eurima Ostale zemlje Iznos u eurima
Austrija 225 Australija 329
Belgija 232 Albanija 180
Bugarska 227 Bosna i Hercegovina 159
Cipar 238 Canada 308
Češka 230 Crna Gora 134
Danska 270 Indija 229
Estonija 181 Irak 260
Finska 244 Iran 211
Francuska 245 Island 349
Grčka 222 Japan 289
Hrvatska 180 Makedonija (FYROM) 158
Irska 254 Malezija 187
Italija 230 Maroko 203
Latvija 211 Meksiko 322
Litva 183 Monako 299
Luksemburg 237 Nizozemski Antili 276
Mađarska 222 Norveška 275
Malta 205 Novi Zeland 316
Nizozemska 263 Pakistan 226
Njemačka 208 Paragvaj 235
Poljska 217 Peru 227
Portugal 204 Ruska Federacija 251
Rumunjska 222 Saudijska Arabija 360
Slovačka 205 Srbija 158
Slovenija 180 Švicarska 348
Španjolska 212 Tajland 209
Švedska 257 Turska 162
Ujedinjeno Kraljevstvo 276 Turska Istambul 222
Ujedinjene Američke Države (SAD) 343

* Ostale države vidjeti na: European Commission:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

** Ove stope se primjenjuju od 17. ožujka 2017. godine.