Aktualna pitanja radnog prava po kolektivnim ugovorima i godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada u prosincu 2018.

Radionice

Kako nadležnost Povjerenstva za tumačenje odredbi TKU-a dobiva Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, suradnici iz istog ministarstva upoznat će nas sa smjerom budućih tumačenja i za državne i za javne službe te predočiti sve novosti koje tek slijede. Pitanja prijevoznih troškova, neoporezivih isplata, sistematskih pregleda, pomoći i naknada i sva druga specifična prava po kolektivnim ugovorima prezentirat ćemo na ovoj interaktivnoj radionici specijaliziranoj za javni sektor. Osim toga, proći ćemo temu godišnjeg obračuna dohotka od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu 2018., uz posebnu pažnju na vaša specifična pitanja.

Radionica će se održati 23. studenog u Osijeku (Zoo Hotel, Sjevernodravska obala BB), 26. studenog u Rijeci (Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4), 27. studenog u Splitu (Hotel Park, Hatzeov perivoj 3) i 28. studenog u Zagrebu (Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10)

Svoja specifična pitanja koja želite da budu obrađena na radionici pošaljite na pitajcentar@tim4pin.hr.

Program

PROGRAM
I. Naknada troškova prijevoza prema novom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u državnim i javnim službama
1. Ostvarivanje prava na troškove prijevoza javnih i državnih službenika
• Opći uvjeti za ostvarivanje prava
• Zaposlenici stariji od 61. godine
• Zaposlenici koji imaju tjelesno oštećenje
• Određivanje Prebivališta i boravište sukladno pozitivno pravnim propisima
• Pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost iznad 100 km
• Priznanje i odbijanje zahtjeva za udaljenost više od 100 km
1.1. Organizirani prijevoz, neorganizirani prijevoz, kombinirani javni prijevoz
• Koncept organiziranog javnog prijevoza
• Koncept neorganiziranog prijevoza
• Mjesni i međumjesni prijevoz
• Redovni dolazak i odlazak s posla
• Obračunavanje naknade od 1 kn po kilometru
• Udaljenost prema planeru HAK-a
• Tunelarina, mostarina, cestarina
1.2. Način ostvarivanja prava
• Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava
• Promjena prebivališta/boravišta službenika
• Promjena okolnosti koji utječu na ostvarivanje prava
• Uskraćivanje prava na naknadu troškova prijevoza
1.3. Prijepori i tumačenje odredbi
• Tumačenja odredbi članka zajedničkog povjerenstva za tumačenje
• Najčešće dileme u primjeni odredbi
2. Naknada za korištenje osobnog automobila
3. Pokriće troškova liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova
4. Sistematski pregledi
• Do 50 godina starosti
• Od 50 godina svake 2 godine
• Specifikacija zdravstvenih pregleda
II. Godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu 2018.
1. Obračun predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom godine
• Obračun predujma
• Obvezni ispravci tijekom godine
• Način povrata preplaćenog poreza na dohodak i doprinosa
2. Obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
• Slučajevi obveznog sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
3. Primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i iskazivanja u JOPPD obrascu
4. Priznavanje prava u posebnom postupku godišnjeg obračuna koji provodi Porezna uprava
• Pokretanje posebnog postupka po službenoj dužnosti
• Pokretanje posebnog postupka po zahtjevu stranke (Obrazac ZPP)

Detalji

Aktualna pitanja radnog prava po kolektivnim ugovorima i godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada u prosincu 2018.

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn (uključen PDV, knjiga Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru, materijal i kava u pauzi)
550,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, knjiga Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru i TIM4PIN magazin
Predavači: Dražen Opalić: savjetnik ministra u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te Matija Kikelj: savjetnik u kabinetu ministra Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Mjesto: ., Osijek
Rijeka
Split
Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
23/11/18
26/11/18
27/11/18
28/11/18
10:00 - 14:00 h
10:00 - 14:00 h
10:00 - 14:00 h
10:00 - 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815