Aktualnosti u komunalnom gospodarstvu

Radionice

Tijekom radionice obradit će se pravna pitanja u svezi provedbe novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koja su se pojavila u neposrednoj primjeni toga Zakona nakon njegovog stupanja na snagu, naročito u odnosu na primjenu Općeg poreznog zakona kao procesnog zakona. Obradit će se i novi propisi doneseni nakon stupanja na snagu tog Zakona koji imaju upliva na komunalno gospodarstvo (Zakon o svjetlosnom onečišćenju). Uz savjete i stajališta upravno-sudske prakse, sudionici će dobiti i ogledne primjere akata koje mogu prilagoditi svojim potrebama.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Novo pravno uređenje komunalnog doprinosa
• odluka o komunalnom doprinosu
• program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
• rješenje o komunalnom doprinosu
• poništavanje i izmjena rješenja o komunalnom doprinosu, uračunavanje plaćenog komunalnog doprinosa
2. Novo pravno uređenje komunalne naknade
• odluka o komunalnoj naknadi
• program održavanja komunalne infrastrukture
• primjena Općeg poreznog zakona u donošenju rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu
3. Djelokrug komunalnog redarstva
• ovlasti komunalnog redara prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i posebnim zakonima ( Zakon o zaštiti od buke, Zakon o cestama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o svjetlosnom onečišćenju)
• upravne mjere
• prekršajni nalog
• obvezni prekršajni nalog
• optužni prijedlog
4. Upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige

Detalji

Aktualnosti u komunalnom gospodarstvu

Naknada za sudjelovanje:

850,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
650,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: dr.sc. Desanka Sarvan
Mjesto: Trinom centar, Strojarska cesta 24, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
10/05/19
10:00 – 13:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815