AKTUALNOSTI U POSLOVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI - Godišnji financijski izvještaji, aktualnosti u računovodstvu, izvršavanje proračuna, pripremne radnje i novosti u sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika za 2019. te porezne novine

Radionice

RADIONICA JE OTKAZANA
NOVI TERMINI USKORO

Nastup nove proračunske godine uvijek iznova predstavlja zahtjevno razdoblje za računovođe i financijske djelatnike. Uz usvajanje novih zakonskih propisa i s njima povezanih postupaka, potrebno je pripremiti računovodstvene knjige i evidencije za izradu godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Dodatnu obvezu svakako predstavlja i priprema za ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Ovim seminarom nastojat ćemo rekapitulirati navedene obveze, iznijeti najnovija saznanja o pojedinim pitanjima te otkloniti postojeće operativne nedoumice.

Na radionici će tako biti dan pregled računovodstvenih aktualnosti koje su važne u pripremi za izradu godišnjih financijskih izvještaja, pregled ključnih odredbi Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. te prikaz novih pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti s naglaskom na potpuno nova područja iz Upitnika, a to su područje transparentnosti i upravljanja imovinom. Također, osvrnut ćemo se i na novine i aktualnosti iz poreznih propisa.

Radionica će se održati 21. siječnja u Osijeku (Vijećnica Osječko-baranjske županije, Županijska 4).

Program

PROGRAM RADIONICE
I. RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE AKTUALNOSTI
1. Obvezni popis imovine i obveza
• Pregled nepravilnosti koje je utvrdio Državni ured za reviziju i ostale utvrđene nepravilnosti
• Provedba Uputa Ministarstva financija – obvezni sveobuhvatni popis imovine, obveza usklađivanja potraživanja i obveza s komitentima,
• Popisna povjerenstva i popisne liste
2. Utvrđivanje rezultata za 2019. i iskazivanje u financijskim izvještajima
• Korekcija i raspodjela rezultata za 2019.
• Iskazivanje prenesenih viškova/manjkova u financijskim izvještajima
• Pregled utvrđenih nepravilnosti iz ranijih godina
3. Knjigovodstvene evidencije – SPECIFIČNOSTI I AKTUALNOSTI
• Ošasna imovina
• Evidentiranje komunalnog doprinosa u slučaju oslobođenja od plaćanja
• Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima, vrtićima drugih JLP(R)S i vjerskih zajednica
• Dane i  primljene donacije
• Usklađenje prijenosa između proračunskih korisnika na podskupina 369 i 639 Računskog plana u kontekstu novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
• Refundacije između proračunskih korisnika državnog proračuna za putne troškove
4. Financijski izvještaji za 2019.
• Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja
• Popunjavanje obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
• Kontrole unutar i između obrazaca
• Izgled i sadržaj Bilješki
II. PREGLED KLJUČNIH ODREDBI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2020.
• Nove obveze korisnicima vezane uz usklađivanje danih sredstava pomoći
• Tretman sredstava kompenzacijskih mjera danih JLP(R)S
• Tretman sredstava danih županijama za prenesene poslove državne uprave
• Ostale aktualnosti
III. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2019.
1. Novosti u načinu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
• Proširenje kruga obveznika davanja Izjave
• NOVI OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
• Dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
2. Osvrt na nova pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
• Naglasak na pitanja iz novih područja transparentnosti i upravljanja imovinom
IV. POREZNE AKTUALNOSTI
• Promjene u porezu na dohodak od 2020. godine i ostale aktualnosti
• Reobračun (ponovni obračun) godišnjeg obračuna poreza na dohodak

Detalji

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI - Godišnji financijski izvještaji, aktualnosti u računovodstvu, izvršavanje proračuna, pripremne radnje i novosti u sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika za 2019. te porezne novine

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Vijećnica Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek
Datum i vrijeme održavanja:
21/01/20
10:00 – 15:00 h Osijek
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815