Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama

Radionice

Uspješan i dugoročno održiv rast i razvoj lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica moguć je jedino uz horizontalno i vertikalno povezivanje. Horizontalno povezivanje znači osmišljavanje zajedničkih ciljeva za svoju i okolne općine i gradove te realizaciju zajedničkih projekata i umrežavanje svih segmenata društva poput mladih, znanstvenika, poduzetnika, neprofitnih organizacija, socijalnih partnera. Lokalni razvoj ne mogu osmišljavati samo zaposlenici lokalne jedinice, on mora biti rezultat rada sa cijelim stanovništvom i harmoniziran sa strategijama lokalnog razvoja drugih lokalnih jedinica na području županije i šire. Isto tako neophodno je povezivanje sa županijskom i sektorskim nacionalnim strategijama te ciljevima zadanim na razini Europske unije, a upravo to je vertikalno povezivanje. Bez ovako osmišljenog lokalnog razvoja teško je postići uspjeh.

Uz dobro utvrđene ciljeve razvoja, očekivane rezultate i indikatore mjerenja uspješnosti neophodno je uspostaviti dobar sustav s jasno definiranim poslovnim procesima, procedurama te jasno opisanim radnim mjestima s utvrđenim pravima i odgovornostima. Informiranje građana o radu, korištenju javnog novca i postignutim rezultatima temelj je transparentnosti koja je neophodna za izgradnju povjerenja bez kojeg nema investicija, rasta i razvoja.

Zbog svega navedenog organiziramo radionicu na kojoj ćemo obraditi teme ključne za sustav dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na primjerima dobre prakse pokazati koji su glavni elementi ovog sustava i kako se uspostavljaju.

Uz to pregledom europskih politika pokazat ćemo kako je važno uspostavljati kriterije izvrsnosti, mjeriti uspješnost i međusobno se uspoređivati. To će i našim građanima omogućiti da biraju temeljem rezultata, znanja i rada, a naše lokalne jedinice i njihove čelnike motivirati da budu što bolje i uspješnije. Predstavljanjem inicijativa za izbor europske prijestolnice kulture, inovacija i mladih potaknut ćemo lokalne jedinice da pokušaju ispuniti tražene kriterije ne samo kako bi se natjecali za titulu prijestolnice već radi poboljšanja kvalitete rada i izgradnje svoje lokalne sredine kao sredine koja privlači talente, poduzetnike, inovatore i mlade.

Konferencija je namijenjena svim voditeljima, pročelnicima, čelnicima, svim službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u kreiranju i provedbi sustava dobrog upravljanja te svima zainteresiranima.

Prisustvovanje je bez naknade uz obveznu prijavu!

Program

PROGRAM
9:30 – 9:50 Uvodni govori:
dr. Michael A. Lange, direktor Zaklade Konrad Adenauer (KAS) ureda u Hrvatskoj
prof.dr.sc. Davor Vašiček (predsjednik Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN)
Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, predstavnik Zajednice županija
Gordana Lipšinić, gradonačelnica grada Ozlja, predstavnica Udruge gradova
9:50 – 10:20 Uloga gradova i općina u poticanju gospodarskog rasta, razvoja i zapošljavanja s osvrtom na europske politike za razvoj gradova (Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu)
10:20 – 10:50 Funkcioniranje jedinica regionalne i lokalne uprave u Njemačkoj (Christian Haase, zastupnik u Njemačkom parlamentu)
10:50 – 11:50 1. panel rasprava: Dobrom praksom do gospodarskog rasta RH
11:50 – 12:20

Pauza

12:20 – 12:40 Transparentnost i komunikacija s javnošću (Željana Zaharija, Ministarstvo uprave)
12:40 – 13:40 2. panel rasprava: Pametna specijalizacija, planiranje i primjena principa partnerstva kao dio sustava dobrog upravljanja
13:40 – 16:00 Svečani domjenak

Detalji

Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama

Naknada za sudjelovanje:

Prisustvovanje konferenciji je besplatno
Polaznici imaju mogućnost kupiti knjigu Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru po promotivnoj cijeni od 200,00 kn i preuzeti je na konferenciji

Materijal: Promotivni materijal organizatora
Predavači: Ivana Maletić, Michael A. Lange, Davor Vašiček, Radimir Čačić, Gordana Lipšinić, Christian Haase, Željana Zaharija, Saša Drezgić, Marina Vuković Dujmović, Snježana Sikirić, Linda Kasalo Malić
Mjesto: Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
09/11/18
9:30 - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815