Financijski izvještaji i porezne novine u poslovanju neprofitnih organizacija

Radionice

Kalendarska 2017. godina je završila, ali za računovodstveno financijske službe tek slijedi opsežan posao usklađivanja poslovnih knjiga, završnih knjiženja, obračuna i pripreme financijskih i poreznih izvještaja. Ukazujemo na koji su način izmjene Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija u 2017. godini utjecale na sastavljanje i predaju godišnjih financijskih izvještaja. Nismo zaboravili niti one neprofitne organizacije koje s 1.1. prelaze iz jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva i obrnuto. U poreznom sustavu također su nastupile novine koje se odnose i na neprofitni sektor posebice u dijelu oporezivanja gospodarske djelatnosti.

Na ovom seminaru, uz pomoć eminentnih suradnika, nastojat ćemo dati sažeti i konkretni pregled svih važnih novina i aktualnosti, a ujedno i pojasniti i raspraviti dileme i pitanja koja proizlaze iz vaše prakse i posebnosti pojedinih djelatnosti.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Utvrđivanje financijskog rezultata, zaključna knjiženja i evidencije specifičnih poslovnih događaja neprofitnih organizacija
2. Financijski izvještaji za 2017.
• Pregled sadržaja Okružnice Ministarstva financija s naglaskom na NOVOSTI
• Godišnji financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva
– Način popunjavanja i predaje obrazaca financijskih izvještaja
– Kontrole unutar obrazaca
– Način utvrđivanja rezultata i povezanost rezultata iskazanog u obrascima: BIL I PR-RAS-NPF
– Kako sastaviti Bilješke
• Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za obveznike jednostavnog knjigovodstva
– Način popunjavanja i predaje Obrasca: G-PR-IZ-NPF
– Sastavljanje Bilješki – PO PRVI PUTA!!!
3. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
• Način popunjavanja i predaje Obrasca: PROR-POT
• Vjerodostojna dokumentacija
 Slučajevi u kojima se ne koristi propisani Obrazac
4. Obveza samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola
• Obveznici i rok provedbe samoprocjene
• Pregled pitanja iz Upitnika
• Postupanje s utvrđenim nepravilnostima
5. Izjava o neaktivnosti
• Kada se sastavlja i kome se dostavlja
• Sadržaj obrasca na kojem se sastavlja
6. Ključna računovodstvena postupanja kod prijelaza  iz jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva i obrnuto
7. Revizijski uvid i revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2017.
• Koji financijski izvještaji podliježu revizijskom uvidu, a koji reviziji
• Objava revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja
8. Porezne aktualnosti i novine u 2018.
8.1. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka i dobiti u 2018.
• Minimalna plaća za 2018.
• Umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću
• Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine
• Naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak kod neprofitnih organizacija
• Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
• Obračun i umanjenje dnevnice (tuzemne i inozemne)
• Novine kod obrazovanja i izobrazbe radnika/seminari
• Novine uz neoporezive primitke
• Primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada
• Evidencije i obrasci (DNR, IP, potvrde za drugi dohodak, ZPP-DOH, JOPPD)
• Osobni odbici, porezni razredi, uzdržavane osobe od 1.1.2018.
• Proširena primjena OPZ-a
• Elektronička porezna kartica od 1.1.2018.!
• Obrazac INO-DOH i obustava plaćanja poreza tijekom godine – posebnosti i novine
• Nove osnovice za obračun doprinosa od 1.1.2018.
• Paušalno oporezivanje gospodarske djelatnosti i neobvezno vođenje poslovnih knjiga
9. Odgovori na pitanja

Detalji

Financijski izvještaji i porezne novine u poslovanju neprofitnih organizacija

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn za jednog sudionika (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
600,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
16/02/18
10:00 - 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815