FISKALNA ODGOVORNOST, GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POREZI - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

Radionice

Ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti moraju do 1. travnja 2019. Ministarstvu financija, odnosno nadležnoj jedinici predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i to elektronskim putem.

Potrebno je sastaviti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te drugu prateću dokumentaciju, ali i kompletirati testiranja i dokaze koji su podloga za davanje odgovora na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Tijekom radionice osvrnut ćemo se na specifičnosti o kojima ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, ali i svi ostali obveznici moraju voditi računa prilikom davanja odgovora na pitanja. Središnji dio radionice bit će posvećen uputama za odgovaranje na pitanja po područjima iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Na radionici će biti dan i pregled novosti kod oporezivanja dohotka te upute za sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Fiskalna odgovornost
I. Osvrt na novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18)
• Obveze čelnika trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
II. Pregled Upute Ministarstva financija o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
III. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
• Pregled najčešćih nepravilnosti po područjima iz Upitnika: Planiranje, Izvršavanje, Javna nabava, Računovodstvo, Izvještavanje i ostalo
• Poseban osvrt na područje javne nabave
IV. Predaja i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije
• Primjer elektroničke dostave dokumentacije
• Što se navodi u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
• Što se navodi u Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
V. Osvrt na davanje Izjave o fiskalnoj odgovornost u postupku primopredaje
• Što je važno za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje
• Kako odabrati uzorak i provesti testiranja
VI. Obveza razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz provođenje kontrole dostavljenih izjava o fiskalnoj odgovornosti
2. Sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018.
• Primjena Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/11 i 102/17)
3. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka i doprinosima u 2019.
• Osobni odbici, porezni razredi, uzdržavane osobe u 2019.
• Oporezivanje drugog dohotka i novi neoporezivi primici
• Obračun obveznih doprinosa – novine i aktualnosti
• Godišnja prijava poreza na dohodak za 2018.
• Ulazak u sustav poreza na dobit
• Mogućnosti paušalnog oporezivanja dobiti
• Ostale porezne novine u 2019.
4. Prava iz radnog odnosa – NOVA TUMAČENJA!
Pravo na božićnicu, regres i druga prigodna darivanja
Isplate na zaštićeni račun prema poreznom propisu, Ovršnom zakonu te prema uputi nadležnog ministarstva
Pravo na isplatu prijevoza na posao i s posla – novi prijedlozi obračuna
Putni troškovi
praktične specifičnosti
Sistematski pregledi
prema novim pravilima
Pomoći
Pokriće troškova
liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova
Otpremnine, jubilarne nagrade

Detalji

FISKALNA ODGOVORNOST, GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POREZI - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, knjiga Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
11/03/19
10:00 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815