Fiskalna odgovornost, kolektivni ugovori i porezi: novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017.

Radionice

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, kao i proračunski i izvanproračunski korisnici JLP(R)S moraju do 28. veljače 2018. svom nadležnom ministarstvu, odnosno svojoj nadležnoj JLP(R)S predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. Do tada je potrebno sastaviti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te drugu prateću dokumentaciju, ali i kompletirati testiranja i dokaze koji su podloga za davanje odgovora na pitanja iz Upitnika. Poseban osvrt dat će se području javne nabave s obzirom da je od 1. siječnja 2017. na snagu stupio novi Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16).

Na radionici će biti dan i pregled novosti po novom Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe te značajne novine kod oporezivanja dohotka.

Radionica je namijenjena za proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj razini i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radionica će se održati 14. veljače u Osijeku (Osječko-baranjska županija – Velika vijećnica, Županijska ulica 4), 16. veljače u Zagrebu (Hotel Palace, Trg. J.J. Strossmayera 10), 19. veljače u Rijeci (Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4) i 20. veljače u Splitu (Hotel Park, Hatzeov perivoj 3).

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Fiskalna odgovornost
I. Pregled Upute Ministarstva financija o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
II. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
• Pregled najčešćih nepravilnosti po područjima iz Upitnika: Planiranje, Izvršavanje, Javna nabava, Računovodstvo, Izvještavanje i ostalo
• Poseban osvrt na područje javne nabave.
III. Predaja i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije
• Primjer elektroničke dostave dokumentacije
• Što se navodi u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
• Što se navodi u Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima.
IV. Osvrt na davanje Izjave o fiskalnoj odgovornost u postupku primopredaje
• Što je važno za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje,
• Kako odabrati uzorak i provesti testiranja.
2. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka u 2018.
• Minimalna plaća za 2018. – novine i specifičnosti
• Osobni odbici, porezni razredi, uzdržavane osobe od 1.1.2018.
• Elektronička porezna kartica od 1.1.2018.!
• Umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću
• Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine
• Naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak kod neprofitnih organizacija
• Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
• Obračun i umanjenje dnevnice (tuzemne i inozemne)
• Novine kod obrazovanja i izobrazbe radnika/seminari
• Novine uz neoporezive primitke
• Primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada
• Evidencije i obrasci (DNR, IP, potvrde za drugi dohodak, ZPP-DOH, JOPPD)
• Proširena primjena OPZ-a
• Obrazac INO-DOH – posebnosti i novine
• Nove osnovice za obračun doprinosa od 1.1.2018.
3. Novi TKU za javne službe
• Promijenjena osnovica za obračun plaće
• Primjena i vremensko važenje novog TKU
• Novine u odnosu na ranije važeći TKU
• Radni odnosi, odmori i dopusti
• Novo definiranje „staža kod istog poslodavca“
• Novine kod plaće, osnovica za izračun plaće i materijalnih prava
• Troškovi službenih putovanja – izmjene kod umanjenja dnevnica
Novi način obračuna naknade za trošak prijevoza na posao i s posla
• Isplata božićnica i regresa
Proširena primjena prava pomoći radnicima
• Promjene kod prava plaćenog i neplaćenog dopusta
Proširena primjena prava dara djetetu do 15. godine
• Jubilarne nagrade, otpremnine, sistematski pregledi
• Prava, obveze i ovlasti sindikata, sindikalnih povjerenika i povjerenika za zaštitu na radu
• Mogućnost skraćivanja pripravničkog staža?
• Prijelazne i završne odredbe

Detalji

Fiskalna odgovornost, kolektivni ugovori i porezi: novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017.

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn za jednog sudionika (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: -, Osijek, Zagreb, Rijeka, Split
Datum i vrijeme održavanja:
14/02/18
16/02/18
19/02/18
20/02/18
10:00 – 15:00 h Osijek
10:00 – 15:00 h Zagreb
10:00 – 15:00 h Rijeka
10:00 – 15:00 h Split
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815