FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. – za trgovačka društva

Radionice

Rok predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i kompletiranja dokaza uz testiranje u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te sastavljanje Upitnika za 2019. je za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 31. ožujka 2020.

U listopadu 2019. godine Vlada je usvojila novu Uredbu čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno znači da je nova Uredba temelj za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu koja se sastavlja i predaje u 2020. godini.

Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ove radionice bit će pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa s naglaskom na nova pitanja iz Upitnika. Upitnik je do sada obuhvaćao pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja. Novina je da je proširen obuhvat i to na područje transparentnosti i upravljanja imovinom stoga će sva pitanja iz ovih područja biti detaljno objašnjena tijekom radionice.

Nakon radionice znat ćete kako dobro popuniti Upitnik i dati Izjavu, ali i kako tijekom godine kontrolirati Izjave čelnika proračunskih korisnika.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Pregled nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• proširuje se krug obveznika davanja Izjave
NOVI OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
• ­dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
• obvezna izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike
• donošenje novih procedura
2. NOVI Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
2.1. PODRUČJE PLANIRANJA FINANCIJSKOG PLANA –  NOVO PODRUČJE
• nova pitanja
2.2. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
• ­najznačajnija nova pitanja
• nove procedure iz područja izvršavanja
• ­izvršavanje pravomoćnih presuda
2.3. PODRUČJE JAVNE NABAVE
• osvrt na izmjenu pitanja i usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
• pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
2.4. PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
• ­najznačajnija nova pitanja
2.5. PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALOG
• ­najznačajnija nova pitanja
2.6. TRANSPARENTNOST –  NOVO PODRUČJE
• objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
• objava godišnjeg plana rada, financijskih planova i financijskih izvještaja

Detalji

FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. – za trgovačka društva

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
09/03/20
10:00 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815