Interaktivna radionica: Primjena e-računa kod proračuna i proračunskih korisnika

Radionice

Praktična primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) pokazala je da postoje određene nedoumice oko tumačenja pojedinih odredbi Zakona.

Na ovoj interaktivnoj radionici polaznike ćemo upoznati s odredbama predmetnog Zakona i provedbenih akata te ključnim značajkama primjene e-računa. Cilj radionice je odgovoriti na pitanja koja se pojavljuju u praktičnoj primjeni Zakona. Posebna pažnja bit će posvećena primjeni e-računa kod proračuna i proračunskih korisnika, uz specifičnosti u pojedinim područjima. Dio radionice predviđen je i za vaša specifična pitanja koja ćete moći postaviti na radionici.

Program

PROGRAM
9:00 – 10:45 1. Ključne značajke primjene e-računa
2. Aktualnosti u primjeni e-računa kod proračuna i proračunskih korisnika
• Na koje se račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
• Na koje se naručitelje primjenjuje Zakon
• Kada i u kojim situacijama nije potrebno izdavanje e-računa
• Besplatno izdavanje e-računa za male dobavljače/izdavatelje
• Postupak obrade e-računa
• Primjena e-računa kada se radi o nabavama iz EU ili trećih zemalja
• Izdavanje i razmjena pratećih isprava
10:45 – 11:00 Pauza za kavu
11:00 – 12:00 3. Pitanja i odgovori
• iz prakse
• polaznika radionice

Detalji

Interaktivna radionica: Primjena e-računa kod proračuna i proračunskih korisnika

Naknada za sudjelovanje:

590,00 kn za jednog sudionika
440,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije
*uključen PDV, materijal i kava u pauzi

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN magazin
Predavači: Maja Radišić Žuvanić (MINGO), Sonja Naumovski (FINA)
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
25/10/19
09:00 - 12:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815