Izmjene poreznih propisa, novine od 1.12. po kolektivnim ugovorima, godišnji reobračun dohotka od nesamostalnog rada te pripremne radnje za godišnje financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

Radionice

Na ovoj interaktivnoj radionici proći će se novine iz poreznog propisa kao što su: promjena poreznih razreda, povećanje neoporezivih iznosa, promjena doprinosa na osnovicu. Osim toga, kako nadležnost Povjerenstva za tumačenje odredbi kolektivnog ugovora za javne službe dobiva Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, suradnici iz istog ministarstva upoznat će nas sa smjerom budućih tumačenja i za državne i za javne službe te predočiti sve novosti koje tek slijede.

Osim pitanja prijevoznih troškova, neoporezivih isplata, sistematskih pregleda, pomoći i naknada i sva druga specifična prava po kolektivnim ugovorima, proći ćemo temu godišnjeg reobračuna dohotka od nesamostalnog rada, uz posebnu pažnju na vaša specifična pitanja.

Sva pitanja koja želite da budu obrađena na radionici, pošaljite na pitajcentar@tim4pin.hr.

Program

PROGRAM
I. NOVINE U OPOREZIVANJU OD 1. SIJEČNJA 2019.
• Promjena poreznih razreda
• Povećanje neoporezivih iznosa
• Promjena doprinosa na osnovicu
II. GODIŠNJI OBRAČUN DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA U MJESECU PROSINCU 2018.
1. Obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
• Slučajevi obveznog sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak
• Kada i kako se radi ponovni obračun (reobračun) godišnjeg obračuna
2. Primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i iskazivanja u JOPPD obrascu
3. Priznavanje prava u posebnom postupku godišnjeg obračuna koji provodi Porezna uprava
• Pokretanje posebnog postupka po službenoj dužnosti
• Pokretanje posebnog postupka po zahtjevu stranke (Obrazac ZPP)
III. PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
1. Pravo na božićnicu, regres i druga prigodna darivanja
• Neoporezivi iznosi
• Isplate na zaštićeni račun prema poreznom propisu, Ovršnom zakonu te prema uputi nadležnog ministarstva
2. Pravo na isplatu prijevoza na posao i s posla – novi prijedlozi obračuna
3. Putni troškovi – praktične specifičnosti
5. Pomoći
6. Pokriće troškova liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova
7. Otpremnine, jubilarne nagrade
IV. RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE AKTUALNOSTI
1. Pripreme za obvezni popis imovine i obveza
2. Korekcija i raspodjela rezultata za 2018.
3. Priznavanje prihoda i rashoda za 2018.
V. PREGLED KLJUČNIH ODREDBI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2019.

Detalji

Izmjene poreznih propisa, novine od 1.12. po kolektivnim ugovorima, godišnji reobračun dohotka od nesamostalnog rada te pripremne radnje za godišnje financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, knjiga Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru i TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
14/12/18
10:00 - 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815