Izrada aktualnih općih akata jedinica lokalne samouprave

Radionice

Provedba novih zakonskih odredbi u području lokalnih poreza, gospodarenja otpadom i obavljanja komunalnih djelatnosti iziskuje prilagodbu i donošenje internih pravila i akata iz samoupravnog djelokruga JLS. Uz savjete, prijedloge praktičnih rješenja i odgovore na pravne dileme iz prakse rada JLS i povezanih komunalnih društava, sudionici radionice dobit će i ogledne primjere relevantnih odluka pogodne za prilagodbu u svojim okolnostima. Renomiranost predavača jamči sudionicima visoku profesionalnost i praktičnost izvođenja radionice te samim time i iznimnu korisnost sudjelovanja.

Program

PROGRAM:
1. Osvrt na aktualnu zakonsku regulativu i pravne novine u djelovanju JLS i komunalnoj djelatnosti
2. Nomotehnička pravila za izradu općih akata predstavničkog tijela JLS
• zakonske odredbe
• granice nadležnosti
• nedopuštenost delegacije nadležnosti predstavničkog tijela JLS
• stupanje na snagu
3. Odluka o porezu na nekretnine
• rok za donošenje
• osnovni pojmovi
• obvezni sadržaj
• prelazne i završne odredbe
• stupanje na snagu
• ogledni primjerak odluke
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
• rok za donošenje
• osnovni pojmovi
• obvezni sadržaj
• prelazne i završne odredbe
• stupanje na snagu
• ogledni primjerak odluke
5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
• rok za donošenje
• obvezni sadržaj
• ogledni primjerak odluke
6. Usklađenje odredbi Odluke o komunalnom redu
• rok za donošenje
• obvezni sadržaj
• ogledni primjerak odluke
7. Zastara komunalnog doprinosa prema Nacrtu prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu (2016)

 

Detalji

Izrada aktualnih općih akata jedinica lokalne samouprave

Naknada za sudjelovanje:

800,00 kn (uključen PDV, materijal i knjiga Porezni priručnik za proračunske i neprofitne organizacije)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin
Predavači: dr. sc. Desanka Sarvan
Mjesto: Trinom centar, Strojarska cesta 24, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
15/09/17
10:00 – 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815