Izrada financijskih planova JLP(R)S, korisnika državnog proračuna, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020.

Radionice

Ministarstvo financija objavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. te Upute za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2018.-2020.

Indikativni rok izrade financijskih planova za proračunske korisnike državnog proračuna je 8. rujna (nadležna ga ministarstva mogu promijeniti), 15. rujna za razdjele državnog proračuna koji nemaju korisnike, a 20. rujna za ministarstva koja imaju korisnike i kada su u sustav riznice obvezni unijeti svoj plan i plan svojih korisnika.

Metodologija izrade financijskih planova za korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te metodologija za izradu samih proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s konkretnim primjerima, a prema gore navedenim uputama – bit će okosnica ovoga seminara.

Nacrt prijedloga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je trenutačno na javnoj raspravi, a čije se stupanje na snagu očekuje 1. siječnja 2018. također je iznimno važan za planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i stoga će se na seminaru sudionici upoznati i sa njegovim sadržajem.

Na seminaru vas očekuje još tema iz područja računovodstva i poreza.

Svi polaznici seminara u sklopu kotizacije dobivaju Priručnik za planiranje za razdoblje 2018.-2020. (s konkretnim primjerima).

Radionica će se održati 12. rujna u Osijeku (Osječko-baranjska županija – Velika vijećnica, Županijska ulica 4), 13. rujna u Rijeci (Hotel Bonavia, Dolac 4) i 14. rujna u Splitu (Hotel Park, Hatzeov perivoj 3).

Program

PROGRAM
1. METODOLOGIJA PLANIRANJA ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.
1
.1. PREZENTACIJA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA ŠKOLE, VRTIĆE, USTANOVE U ZDRAVSTU, KULTURI, JVP I DRUGE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• Plan prihoda i primitaka uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na izvorima financiranja)
• Plan rashoda i izdataka uz uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na ekonomskoj klasifikaciji)
• Obrazloženje
1.2. PLANIRANJE VIŠKOVA /MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Na koji način uključiti viškove/manjkove u financijski plan
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2017. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2017. kroz više godina
1.3. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.
2
.1. UOČENE SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI U DOSADAŠNJEM PROCESU PLANIRANJA
2.2. PLANIRANJE VIŠKOVA/MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Način iskazivanja u proračunu, posebice u kontekstu velikih manjkova proračunskih korisnika
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2017. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2017. kroz više godina
2.3. IZGLED I SADRŽAJ ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA  RADI MOGUĆNOSTI ZADUŽIVANJA I DAVANJA JAMSTAVA U 2018.
2.4. PLANIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SKLOPU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA
2.5. NAČIN DOSTAVE PRORAČUNSKIH DOKUMENATA MINISTARSTVU FINANCIJA
3. PROMJENE I NOVOSTI KOJE DONOSI NOVI NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
3
.1. RASPODJELA POREZA NA DOHODAK OD 1. siječnja 2018.
3.2. NOVE POMOĆI FISKALNOG IZRAVNANJA
• Kako se računaju
• Kako se planiraju
3.3. NOVOSTI U FINANCIRANJU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA
4. DEVETOMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
5. POREZNE AKTUALNOSTI
• Plaće i naknade plaća
• Neoporezive isplate radnicima i drugim osobama
• Specifičnosti JOPPD obrasca
• Službena putovanja – novine
• Novine u provođenju ovrha na plaći
6. ODGOVORI NA PITANJA I KONZULTACIJE

Detalji

Izrada financijskih planova JLP(R)S, korisnika državnog proračuna, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020.

Naknada za sudjelovanje:

800,00 kn (uključen PDV, prezentacije predavača, Priručnik za planiranje za razdoblje 2018.-2020. te kava u pauzi)

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN magazin i Priručnik za planiranje za razdoblje 2018.-2020. (s konkretnim primjerima)
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: /, Osijek, Rijeka, Split
Datum i vrijeme održavanja:
12/09/17
13/09/17
14/09/17
10:00 - 15:00 h
10:00 - 15:00 h
10:00 - 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815