Izrada proračuna JLP(R)S, izrada financijskih planova korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019.-2021.

Radionice

TIM4PIN + udruga gradova

Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i financijskih planova korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bit će okosnica ovog seminara.

Na seminaru će se prezentirati i novine iz Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021.

Na seminaru vas očekuju još tema iz područja računovodstva i poreza, posebice u dijelu najavljenih promjena, a značajnih za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podsjetimo, na javnom savjetovanju objavljeni su obrasci prethodne procjene za propise koji čine zakonski okvir nastavka porezne reforme između ostaloga i za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Ove promjene u poreznom sustavu imat će utjecaja i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program

PROGRAM
1. METODOLOGIJA PLANIRANJA ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.
1.1. PREZENTACIJA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA ŠKOLE, VRTIĆE, USTANOVE U ZDRAVSTU, KULTURI, JVP I DRUGE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• Plan prihoda i primitaka uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na izvorima financiranja)
• Plan rashoda i izdataka uz uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na ekonomskoj klasifikaciji i nalazima DUR-a)
• Obrazloženje
1.2. PLANIRANJE VIŠKOVA /MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Na koji način uključiti viškove/manjkove u financijski plan
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2018. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2018. kroz više godina
1.3. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.
2.1. ISPRAVNA PRIMJENA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
• Na primjerima poslovnih događaja iz nalaza DUR-a
2.2. PLANIRANJE VIŠKOVA/MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Način iskazivanja u proračunu, posebice u kontekstu velikih manjkova proračunskih korisnika
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2018. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2018. kroz više godina
2.3. PLANIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SKLOPU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA
2.4. NAČIN DOSTAVE PRORAČUNSKIH DOKUMENATA MINISTARSTVU FINANCIJA
3. DEVETOMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
4. POREZNE AKTUALNOSTI
4.1. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I NAČINU ISPLATE DNEVNICA I DRUGIH NAKNADA KOJE SE ISPLAĆUJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
• Naknade i visine troškova za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
• Visina ostalih naknada
• Način isplate
• Novi iznosi inozemnih dnevnica
4.2. NOVINE PREDLOŽENE U POREZNOJ REFORMI OD 1.1.2019.
5. ODGOVORI NA PITANJA I KONZULTACIJE

Detalji

Izrada proračuna JLP(R)S, izrada financijskih planova korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019.-2021.

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn za jednog sudionika
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
12/10/18
10:00 - 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815