IZRADA PRORAČUNA JLP(R)S, IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2020.-2022., NOVI UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Radionice

Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i financijskih planova korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i novine iz Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. bit će okosnica ovog seminara.

Na seminaru će se prezentirati i novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti u kojem su izmijenjena i/ili dodana nova pitanja iz svih područja proračunskog procesa koje Upitnik pokriva te su uvedena dva nova područja: transparentnost i upravljanje imovinom.

Na seminaru vas očekuje još tema iz područja poreza. Podsjetimo, četvrti krug poreznog rasterećenja predviđa se od početka 2020. godine, a najznačajnije izmjene odnose se na promjene u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost i sustavu oporezivanja rada. Promjene u poreznom sustavu imat će utjecaja i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program

PROGRAM
1. METODOLOGIJA PLANIRANJA ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.

1.1. PREZENTACIJA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA ŠKOLE, VRTIĆE, USTANOVE U ZDRAVSTU, KULTURI, JVP I DRUGE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
• Plan prihoda i primitaka uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na izvorima financiranja)
• Plan rashoda i izdataka uz korištenje proračunskih klasifikacija  (naglasak na ekonomskoj klasifikaciji i nalazima DUR-a)
• Obrazloženje

1.2. PLANIRANJE VIŠKOVA /MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Na koji način uključiti viškove/manjkove u financijski plan
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2019. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2019. kroz više godina

1.3. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.

2.1. NOVOSTI U PROCESU PLANIRANJA
• Uključivanje značajnog manjka kroz izmjene i dopune proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Uključivanje višegodišnjeg kapitalnog projekta koji se financira iz zaduživanja u izmjene i dopune proračuna
• Planiranje višegodišnjeg EU projekta koji se predfinancira iz općih prihoda i primitaka jedinice
• Planiranje kratkoročnog zajma koji prelazi u sljedeću godinu

2.2. PLANIRANJE VIŠKOVA/MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA
• Način iskazivanja u proračunu, posebice u kontekstu velikih manjkova proračunskih korisnika
• Kada i kako planirati pokriće manjka prenesenog iz 2019. u narednom razdoblju i koje to razdoblje može biti
• Mogućnost i uvjeti planiranja korištenja viška prenesenog iz 2019. kroz više godina

2.3. PLANIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SKLOPU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

2.4. NAČIN DOSTAVE PRORAČUNSKIH DOKUMENATA MINISTARSTVU FINANCIJA

3. PRIMJENA NOVE UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
• Nova pitanja iz područja planiranja proračuna/financijskog plana
• Nova pitanja iz područja izvršavanja proračuna/financijskog plana
• Nova pitanja iz područja javne nabave
• Nova pitanja iz područja računovodstva
• Nova pitanja iz područja izvještavanja
NOVO PODRUČJE TRANSPARENTNOST
NOVO PODRUČJE UPRAVLJANJE IMOVINOM
4. NOVINE U PREDLOŽENOJ POREZNOJ REFORMI

4.1. NOVO u oporezivanju dohotka i naknada od 1.9.2019.
• Novi iznosi dnevnica za službena putovanja i rad na terenu
• Neoporezive naknade troškova prehrane i smještaja
• Neoporezive naknade troškova redovne skrbi za djecu
• Uvjeti za ostvarivanje neoporezivog primitka
• Isplata u gotovini i rokovi isplate neoporezivih primitaka
• Nagrade za radne rezultate i prigodne nagrade

4.2. Novine predložene u porezu na dohodak od 1.1.2020.

5. ODGOVORI NA PITANJA I KONZULTACIJE

Detalji

IZRADA PRORAČUNA JLP(R)S, IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2020.-2022., NOVI UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn za jednog sudionika
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije
*uključen PDV, materijal i kava u pauzi

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
10/10/19
10:00 - 15:00
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815