Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

Radionice

Na dan izvođenja radionice, 25. svibnja 2018., u cijeloj će Europi biti obavezna primjena Uredbe EU o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Nova Uredba propisuje da su obveznici primjene izravno sve osobe koje u bilo koju svrhu prikupljaju ili obrađuju osobne podatke.

Zaštita osobnih podataka ima i u ovom trenutku zakonodavni okvir koji su svi koji prikupljaju osobne podatke dužni poštivati, ali praksa pokazuje da se ne provodi u punom opsegu.

Nova Uredba donosi i nove obveze i visoke novčane kazne za one koji je se neće pridržavati, i to u visini do 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa na svjetskoj razini, ovisno o tomu što je veće.

Provjerite jeste li se pripremili u potpunosti!

Program

PROGRAM
Načela obrade osobnih podataka i pravni temelj za obradu
• Definicije osnovnih pojmova, polje primjene
• Obveze voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
• Prava ispitanika prema važećem zakonu
• Prava ispitanika utvrđena Uredbom (pseudonimizacija, anonimizacija, pravo na zaborav)
• Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka
• Službenik za zaštitu osobnih podataka i njegova uloga
• Sigurnost osobnih podataka
• Odgovornost voditelja obrade za povrede zaštite osobnih podataka
Kako se uskladiti s važećim propisima i Uredbom
• Identifikacija zbirki osobnih podataka u poslovnom i informacijskom sustavu
• Procjena usklađenosti prema važećim propisima
• Utvrđivanje potrebnih mjera za usklađivanje s važećim propisima i Uredbom
• Organizacijske, postupovne i tehničke kontrole zaštite osobnih podataka
Primjeri zbirki osobnih podataka najčešćih u praksi

Detalji

Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

Naknada za sudjelovanje:

850,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
650,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
25/05/18
10:00 - 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815