Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018. i poreznom sustavu kod neprofitnih organizacija

Radionice

Poštovani, radionica je otkazana.
Pratite našu stranicu i pretplatite se na naš newsletter kako bi prvi saznali novosti.

Kalendarska 2018. godina je završila, ali za računovodstveno financijske službe tek slijedi opsežan posao usklađivanja poslovnih knjiga, završnih knjiženja, obračuna i pripreme financijskih i poreznih izvještaja. Iako su već prošle četiri godine od primjene Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih, dio neprofitnih organizacija još se prilagođava novinama u području financijske upravljačke kontrole i financijskog izvještavanja. Nismo zaboravili niti one neprofitne organizacije koje s 1.1. prelaze iz jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva i obrnuto. U poreznom sustavu također su nastupile novine koje se odnose i na neprofitni sektor.

Na ovom seminaru, uz pomoć eminentnih suradnika, nastojat ćemo dati sažeti i konkretni pregled svih važnih novina i aktualnosti, a ujedno i pojasniti i raspraviti dileme i pitanja koja proizlaze iz vaše prakse i posebnosti pojedinih djelatnosti.

Program

PROGRAM
1. Novi pravilnici koji su doneseni u prosincu 2018.
2. Utvrđivanje financijskog rezultata, zaključna knjiženja i evidencije specifičnih poslovnih događaja neprofitnih organizacija
3. Financijski izvještaji za 2018. – NOVO!
• Pregled sadržaja Okružnice Ministarstva financija
• Godišnji financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva
Način popunjavanja i predaje obrazaca financijskih izvještaja
• Kontrole unutar obrazaca
Način utvrđivanja rezultata i povezanost rezultata iskazanog u obrascima: BIL I PR-RAS-NPF
Kako sastaviti Bilješke
• Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za obveznike jednostavnog knjigovodstva
• Način popunjavanja i predaje Obrasca: G-PR-IZ-NPF
4. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
• Način popunjavanja i predaje Obrasca: PROR-POT
• Vjerodostojna dokumentacija
• Slučajevi u kojima se ne koristi propisani Obrazac
5. Obveza samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola
• Obveznici i rok provedbe samoprocjene
• Pregled pitanja iz Upitnika
• Postupanje s utvrđenim nepravilnostima
6. Izjava o neaktivnosti
• Kada se sastavlja i kome se dostavlja
• Sadržaj obrasca na kojem se sastavlja
7. Ključna računovodstvena postupanja kod prijelaza  iz jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva i obrnuto
8. Revizijski uvid i revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2016.
• Koji financijski izvještaji podliježu revizijskom uvidu, a koji reviziji
• Objava revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja
9. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka u 2019.
• Osobni odbici, porezni razredi, uzdržavane osobe
• Obračun drugog dohotka, službena putovanja i novi neoporezivi primici
• Utvrđivanje godišnjeg i konačnog dohotka
• Ostale novine u 2019.
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2018.
10. Odgovori na pitanja

Detalji

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018. i poreznom sustavu kod neprofitnih organizacija

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn za jednog sudionika
650,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
25/01/19
10:00 – 15:00h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815