Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018., kolektivnim ugovorima i porezima u sustavu proračuna

Radionice

Nastup nove proračunske godine uvijek iznova predstavlja zahtjevno razdoblje za računovođe i financijske djelatnike. Uz usvajanje novih zakonskih propisa i s njima povezanih postupaka, potrebno je pripremiti računovodstvene knjige i evidencije za izradu godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Na ovom seminaru, uz pomoć eminentnih suradnika, dat ćemo sažeti i konkretni pregled i pojašnjenja svih važnih novina i aktualnosti, a ujedno i pojasniti i raspraviti dileme i pitanja koja proizlaze iz vaše prakse i posebnosti pojedinih djelatnosti.

Program

PROGRAM
1. Priznavanje prihoda i rashoda za 2018. i povrati
• Evidencija rashoda korisnika u situacijama kada nadležni proračun nije doznačio sredstva za podmirenje istih
• Priznavanje prihoda za decentralizirane funkcije i specifičnosti za sustave riznica
• Podskupine računa 367 i 671, 369 i 639
• Kontinuirani rashodi i iskazivanje rashoda kod novoosnovanih proračunskih korisnika
• Zatvaranje potraživanja za bolovanja kod proračunskih korisnika državnog proračuna
• Povrat neiskorištenih sredstava u proračun
2. Utvrđivanje rezultata poslovanja
• Korekcija rezultata za iznose kapitalnih prijenosa i za iznose prihoda od prodaje nefinancijske imovine utrošene na rashode poslovanja – primjeri
• Iskazivanje prenesenih viškova/manjkova u financijskim izvještajima klasifikacija (naglasak na ekonomskoj klasifikaciji i nalazima DUR-a)
• Slučajevi korekcije prenesenog rezultata iz 2018. godine
• Raspodjela rezultata
3. Financijski izvještaji za 2018. – NOVO!
• Prikaz sadržaja Okružnice Ministarstva financija
• Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja
• Podsjetnik na izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu iz siječnja 2018.
• Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
• Popunjavanje obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
• Kontrole unutar i između obrazaca
• Izgled i sadržaj Bilješki
4. Druge aktualnosti u sustavu proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Pomoći iz državnog proračuna za 2018. godinu
5. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2019.
6. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka i doprinosima u 2019.
• Osobni odbici, porezni razredi, uzdržavane osobe u 2019.
• Oporezivanje drugog dohotka i novi neoporezivi primici
• Obračun obveznih doprinosa – novine i aktualnosti
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2018.
Ulazak u sustav poreza na dobit
• Mogućnosti paušalnog oporezivanja dobiti
Ostale porezne novine u 2018.
7. Prava iz radnog odnosa – NOVA TUMAČENJA!
Pravo na božićnicu, regres i druga prigodna darivanja
Isplate na zaštićeni račun prema poreznom propisu, Ovršnom zakonu te prema uputi nadležnog ministarstva
Pravo na isplatu prijevoza na posao i s posla – novi prijedlozi obračuna
Putni troškovi
praktične specifičnosti
Sistematski pregledi
prema novim pravilima
Pomoći
Pokriće troškova
liječenja, nabave medicinskih pomagala ili lijekova
Otpremnine, jubilarne nagrade

Detalji

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018., kolektivnim ugovorima i porezima u sustavu proračuna

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn za jednog sudionika
650,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin i Računski plan proračuna 2017.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava.
Mjesto: Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
22/01/19
10:00 – 15:00h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815