Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Radionice

Cilj radionice je upoznati polaznike s osnovama planiranja i računovodstvenog praćenja EU projekata u sustavu proračuna. Posebno će se ukazati na uočene greške, evidentiranje povrata necertificiranih troškova te na novosti vezano uz pravovremeno planiranje i praćenje projekata u sustavu Državne riznice.

Radionica je namijenjena računovodstvenim djelatnicima institucija čiji se projekti financiraju EU sredstvima, osobama koji sudjeluju u fazi provedbe, ali i svima onima koji su na neki od natječaja aplicirali ili će pak aplicirati.

Program

PROGRAM
Primjena proračunskih načela i klasifikacija u planiranju EU projekata
• Primjena odredbi Zakona o proračunu
• Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama
Planiranje EU sredstava ovisno o (pod)izvoru financiranja
Ključne faze i specifičnosti u izvršavanju EU projekata kao dijela proračunskog procesa izvršenja državnog proračuna
• Primjena Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
• Primjena Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
• Povrati sredstava za nepriznate troškove
• Pravila izvršavanja financijskog plana ovisno o EU (pod)izvoru financiranja
• Plaćanje predujmovima za EU projekte
• Prijenosi sredstava iz jedne u drugu proračunsku godinu
• Mogućnosti i kriteriji preraspodjele sredstava
Primjena proračunskog računovodstva u praćenju EU projekata i izvještavanje
• Primjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
• Priznavanje prihoda po EU projektima
• Evidencije rashoda po EU projektima
• Specifičnosti provođenja računovodstvenih evidencija ovisno o EU (pod)izvorima financiranja
• Usklađenost evidencija državne riznice i glavne knjige proračunskog korisnika
• Preknjiženja u sustavu državne riznice po EU projektima
• Izvještaj o izvršenju financijskog plana i financijski izvještaji – sadržaj i razlike
Pitanja i odgovori

Detalji

Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin te kava u pauzi)
950,00 kn (uključen PDV, knjiga MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin te kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, knjiga MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: Suradnici iz Ministarstva financija
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
12/11/18
10:00 - 14:30 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815