Planiranje javne nabave za 2019. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Plan nabave za 2019. godinu, Objava u EOJN

Radionice

Vrijeme izrade proračuna i financijskih planova vrijeme je i izrade plana nabave. Planiranje je u cijelom procesu javne nabave najzahtjevnija i najopsežnija faza. Stoga predmetnu radionicu organiziramo s ciljem pružanja preporuka i smjernica za uspješnu izradu plana nabave i registra ugovora. Dio predavanja će biti posvećen praktičnom prikazu donošenja, objave, izmjene i dopune plana nabave te ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Planiranje javne nabave za 2019. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Plan nabave za 2019. godinu, Objava u EOJN
Evidencijski broj
2018-0341
Redni broj PU (8/18)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 11:15
(135 minuta/3 nastavna sata)
Planiranje nabave 2019. – Biljana Lerman
• Kako izraditi plan nabave sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
• Sadržaj plana nabave
• Gdje se i u kojim rokovima objavljuje plan nabave
• Izmjene i dopune plana nabave
• Procijenjena vrijednost i planirana, odnosno osigurana sredstva za nabavu
11:15 – 11:30 Stanka za kavu
11:30 – 13:45
(135 minuta/3 nastavna sata)
Izrada plana nabave – Nikolina Bačurin
• Što je planiranje
• Pripremne radnje kod planiranja
• Kako izraditi plan nabave
• Veza plana nabave i proračuna/financijskog plana
• Primjer plana nabave
• Pitanja iz prakse
• Opći akt o jednostavnoj nabavi – bitne odrednice
• Planiranje dodatnih radova/usluga u javnoj/jednostavnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – Nikolina Bačurin
• Sadržaj registra ugovora te njegovo ustrojavanje i ažuriranje
• Gdje se i u kojim rokovima objavljuje registar ugovora
• Evidencija ugovora jednostavne nabave
• Registar narudžbenica
• Prethodno savjetovanje – sadržaj i objava izvješća
• Analiza tržišta prema Pravilniku
• Praćenje izvršenja ugovora prema planu nabave
13:45 – 14:30 Stanka za ručak
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)

Objava u EOJN – Ostap Graljuk I Zvonimir Jukić
• Donošenje, objava, izmjena i dopuna plana nabave u EOJN RH – Praktični prikaz
• Ažuriranje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH – Praktični prikaz

Broj polaznika Maksimalno 50

Detalji

Planiranje javne nabave za 2019. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Plan nabave za 2019. godinu, Objava u EOJN

Naknada za sudjelovanje:

1.100,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.310,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)
Za više polaznika iz iste institucije odobravamo dodatni popust od 100,00 kn (s PDV-om) po polazniku.

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Biljana Lerman, Nikolina Bačurin, Ostap Graljuk, Zvonimir Jukić
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
30/11/18
09:00 - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815