Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

Radionice

Vrijeme izrade proračuna i financijskih planova vrijeme je i izrade podloga za plan nabave. Planiranje je u cijelom procesu javne nabave najzahtjevnija i najopsežnija faza. Stoga predmetnu radionicu organiziramo s ciljem pružanja preporuka i smjernica za uspješnu izradu plana nabave i registra ugovora. Također, kako je u tijeku izrada nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, a i novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, dio radionice bit će posvećen pitanjima iz Upitnika koji se odnosi na područje javne nabave. Na radionici će biti i praktičan prikaz donošenja, objave, izmjene i dopune plana nabave te ažuriranja Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja
Evidencijski broj
2019-0412
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 11:15
(135 minuta/3 nastavna sata)
Planiranje u sustavu javne nabave
• Pripremne radnje za planiranje nabave i izradu plana nabave
•Izrada i objava plana nabave
• Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
• Sadržaj Plana nabave
• Plan nabave s praktičnim primjerom
• Izmjene plana nabave
• Okvirni sporazum – planiranje
• Utjecaj planiranja na izvršenje ugovora o javnoj nabavi
• Pitanja iz prakse
Plan nabave i financijski plan
• Veza plana nabave i proračuna/financijskog plana
• Usklađivanje procijenjene vrijednosti sa osiguranim sredstvima
Fiskalna odgovornost naručitelja
• Plan nabave, Registar ugovora i ostala pitanja iz područja javne nabave – Novi upitnik o fiskalnoj odgovornosti
11:15 – 11:30 Stanka za kavu
11:30– 13:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
• Sadržaj registra ugovora te njegovo ustrojavanje i ažuriranje
• Gdje se i u kojim rokovima objavljuje registar ugovora
• Ažuriranje  Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
• Evidencija ugovora jednostavne nabave
13:00 – 13:45 Stanka za ručak
13:45 – 16:00
(135 minuta/3 nastavna sata)

Objava u EOJN
• Donošenje, objava, izmjena i dopuna plana nabave u EOJN RH – Praktični prikaz
• Ažuriranje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH – Praktični prikaz
• Provođenje mini nadmetanja ako je za korisnika sklapanje okvirnog sporazuma provelo središnje tijelo – praktičan prikaz

 

Detalji

Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

Naknada za sudjelovanje:

1.210,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi; radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

1.000,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin
Predavači: Ana Zorić, Iva Šuler, Ostap Graljuk, Zvonimir Jukić
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
18/12/19
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815