Porez na dobit i PDV u javnom i neprofitnom sektoru

Radionice

Radionica je otkazana zbog aktualne zdravstvene situacije.
Pratite www.tim4pin.hr za obavijesti o novim terminima odgođenih seminara i radionica.

Poreznim obveznikom ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Iznimka je ako bi obavljanje tih djelatnosti narušilo tržišno natjecanje. U praksi se u javnom i neprofitnom sektoru često javlja pitanje kako prepoznati gospodarsku djelatnost i kada se je potrebno upisati u registar poreznih obveznika. Cilj ove praktične radionice je razjasniti navedena pitanja i dileme s kojima se susreću djelatnici javnog i neprofitnog sektora.

Također, budući da se konačni obračun poreza na dobit podnosi Poreznoj upravi do 30. travnja za 2019. godinu na radionici ćemo se baviti i pitanjem kako utvrditi jeste li obveznik prijave poreza na dobit, a u dodatnom problematiziranju ove tematike, obradit će se i neki aspekti oporezivanja vlastitih prihoda i računovodstvene prilagodbe.

Program

PROGRAM RADIONICE
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1. Tko je obveznik PDV-a?
• Redovni porezni obveznici
• Mali porezni obveznici
• ­Tko se ne smatra poreznim obveznikom?
• Tko i kada postaje obveznik PDV-a?
• Porezni obveznik i obveze plaćanja PDV-a
• PDV identifikacijski broj
2. Oporezive isporuke
• Predmet i mjesto oporezivanja
• Nastanak oporezivog događaja i obračun porezne obveze
• ­Porezna osnovica
• Prijenos porezne obveze
• Porezna oslobođenja
3. Odbitak pretporeza, podjela pretporeza i ispravak pretporeza
4. Porezne evidencije i sadržaj računa
5. Statistička izvješća o potraživanjima OPZ-STAT-1
POREZ NA DOBIT
6. Tko je obveznik poreza na dobit?
7. Oporezivanje gospodarske djelatnosti
8. Utvrđivanje obveze poreza na dobit
• Paušalno plaćanje poreza na dobit te načini utvrđivanja porezne osnovice
• ­Stope poreza na dobit
• ­Porezna osnovica
• ­Polazna veličina te povećanje dobiti/smanjenje gubitka odnosno smanjenje dobiti/povećanje gubitka
• ­Plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu
9. Porez po odbitku
• Što se oporezuje porezom po odbitku?
• ­Stopa poreza po odbitku
• ­Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
10. Organizacija računovodstva gospodarske djelatnosti
• Računovodstvene pretpostavke za utvrđivanja porezne osnovice
• ­Računovodstvene prilagodbe neprofitnih organizacija
• ­Usporedba kategorija za potrebe oporezivanja
• ­Računovodstvene prilagodbe proračunskih subjekata
• ­Temeljne razlike između poduzetnika i proračuna s potrebnim usklađenjima za utvrđivanje porezne osnovice
• Amortizacija i priznavanje indirektnih troškova gospodarske djelatnosti

Detalji

Porez na dobit i PDV u javnom i neprofitnom sektoru

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn (uključen PDV, materijal, knjiga Porezni priručnik – za proračunske i neprofitne organizacije i kava u pauzi)
600,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
06/04/20
10:00 – 14:30 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815