Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Radionice

Primjena Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) pokazala je da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezane uz primjenu instituta pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ponuda kao i oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata pa se rješenja pronalaze u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i praksi Visokog upravnog suda. Na radionici će se sudionike upoznati sa odredbama ZJN 2016 te podzakonskih propisa kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a i Visokog upravnog suda oko predmetnih instituta.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
Evidencijski broj
2019-0259
Redni broj PU (7/19)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi
• Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata
• Nadopuna ili objašnjenje ažuriranih popratnih dokumenata
• Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda
• Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda
12:15 – 12:50 Stanka za ručak
12:50 – 14:20
(90 minuta/2 nastavna sata)

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
• Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata
• Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

14:20 – 14:30 Stanka za kavu
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
• Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda
Broj polaznika Maksimalno 50

Detalji

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Naknada za sudjelovanje:

1.210,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)

1.000,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Iva Šuler, Biljana Lerman
Mjesto: Hotel Palce, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
27/09/19
09:00 h - 16:05 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815