Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava

Radionice

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz institut pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ponuda kao i oslanjanja na tuđu sposobnost. Primjena novog ZJN 2016 pokazala je da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezano uz primjenu ovih instituta pa se rješenja pronalaze u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na radionici će se sudionike upoznati sa odredbama ZJN 2016 te podzakonskih propisa kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a oko predmetnih instituta. Osim toga, na radionici će se obraditi i primjeri internih akata naručitelja kojima se regulira postupak jednostavne nabave.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava
Evidencijski broj
2019-0013
Redni broj PU (2/19)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi – Biljana Lerman
• Obveza ili mogućnost traženja ažuriranih popratnih dokumenata
• Nadopuna ili objašnjene ažuriranih popratnih dokumenata
• Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
11:45 – 13:00
(135 minuta/3 nastavna sata)
Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave –  Biljana Lerman
• Primjeri iz prakse DKOM-a

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave –  Biljana Lerman
• Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata
• Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
• Primjeri
13:00 – 13:45 Stanka za ručak
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)

Jednostavna nabava – Nikolina Bačurin
• Što je jednostavna nabava
• Zakonodavni okvir

• Primjeri jednostavne nabave i općeg akta naručitelja
• Rokovi za donošenje i usklađenje općeg akta sa ZJN 2016

Broj polaznika Maksimalno 50

Detalji

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava

Naknada za sudjelovanje:

1.100,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.310,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)
Za više polaznika iz iste institucije odobravamo dodatni popust od 100,00 kn (s PDV-om) po polazniku.

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Biljana Lerman, Nikolina Bačurin
Mjesto: Hotel Palce, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
22/02/19
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815