Priprema tehničkih specifikacija - od koncepta do tendera; Značenje tehničkih specifikacija u evaluaciji ponuda; Zelena javna nabava i praksa; Praćenje izvršenja i izmjene ugovora/OS o javnoj nabavi

Radionice

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) nalaže da se predmet nabave opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji omogućuje usporedivost ponuda uz uvjete i zahtjeve koje je javni naručitelj postavio. Važan dio dokumentacije o nabavi su tehničke specifikacije koje moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju biti prepreka nadmetanju. Dio tehničkih specifikacija može biti i zelena javna nabava koja je dobrovoljni instrument kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja.

Važan dio postupka nabave su i ugovori/OS kojima se najčešće zasniva obveza nastala odabirom odgovarajuće ponude sukladno kriterijima odabira propisanih dokumentacijom. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga. Navedeno predstavlja veliki izazov  kako za naručitelja tako i za odabranog ponuditelja. Ugovore je moguće sklopiti na dulje vremensko razdoblje iako nije moguće predvidjeti tržišna kretanja i razvoj tehnologije, a koja može značajno utjecati na izvršenje OS/Ugovora. Zakon propisuje da njegova primjena prestaje izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. Međutim, problemi nastaju pri izvršavanju OS/Ugovora jer naručitelji rijetko prate njihovo ekonomsko izvršenje što često dovodi do sa potrebe njihove izmjene ili dopune.

Svrha ovog programa usavršavanja je omogućiti polaznicima temeljito razumijevanje svih propisanih zakonskih  odredbi i metodologije u pripremi tehničkih specifikacija predmeta nabave, regulativi zelene javne nabave, uključujući pravilnu primjenu mjera i mjerila zelene nabave. Nadalje, planirati i provoditi postupke u skladu s pravilima i preporukama EU. Dio radionice će piti posvećen odgovorima na pitanja: Što nakon izvršnosti odluke o odabiru i kako (ekonomski) pratiti izvršenje OS/Ugovora od strane naručitelja, s kojim se sve problemima mogu susresti i na koje detalje treba posebno obratiti pažnju.

Ovaj program usavršavanja namijenjen je svima koji su direktno uključeni u izradu dokumentacije o nabavi, a  posebno u izradi tehničkih specifikacija, odnosno provedbu postupaka nabave kao i praćenje izvršenja ugovora.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Program

Naziv programa Priprema tehničkih specifikacija – od koncepta do tendera; Značenje tehničkih specifikacija u evaluaciji ponuda; Zelena javna nabava i praksa; Praćenje izvršenja i izmjene ugovora/OS o javnoj nabavi
Evidencijski broj
2018-0372
Redni broj PU (1/19)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
• Važnost istraživanja tržišta (robe i usluge)
• Prikupljanje potreba
• Certifikati i razne dozvole kao dokaz kvalitete
• Istraživanje zelenih tržišta
• Primjer iz prakse
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
• Opis predmeta nabave
• Tehničke specifikacije
• Način izrade tehničkih specifikacija
• Zelena nabava u tehničkim specifikacijama
• Primjer iz prakse
12:15 – 12:45 Stanka za ručak
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)

Ugovor o javnoj nabavi i praćenje izvršenja
• Što Zakon o javnoj nabavi propisuje u vezi OS/Ugovora
• DON i OS/Ugovori – njihove izmjene i dopune te obvezni prilozi i što oni znače u praćenju realizacije
• Vrste OS/Ugovora sa posebnim osvrtom na praćenje izvršenja
• Metode praćenja izvršenja OS/Ugovora

14:15 – 14:30 Stanka za kavu
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)

Praktične vježbe
• Tehničke specifikacije
• Prijedlog ugovora
• Praćenje izvršenja ugovora

Detalji

Priprema tehničkih specifikacija - od koncepta do tendera; Značenje tehničkih specifikacija u evaluaciji ponuda; Zelena javna nabava i praksa; Praćenje izvršenja i izmjene ugovora/OS o javnoj nabavi

Naknada za sudjelovanje:

1.100,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.310,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)
Za više polaznika iz iste institucije odobravamo dodatni popust od 100,00 kn (s PDV-om) po polazniku.

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Lidija Gredičak
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
31/01/19
09:00 - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815