Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

Radionice

OVLADAJTE RAČUNOVODSTVENIM PRAVILIMA, UPOTPUNITE SVOJE ZNANJE, RAZMIJENITE ISKUSTVA I POTRAŽITE ODGOVORE NA VAŠE POSLOVNE DILEME!

U Hrvatskoj djeluje oko 4.000 proračunskih subjekata koji primjenjuju propisani sustav računovodstva i financijskog izvještavanja. Ovaj je sustav složen zbog višestruke svrhe financijskog izvještavanja, te složenosti proračunskih procesa koje primjenjuje. Sve većim uključivanjem proračunskih subjekata u porezni sustav nameće se potreba ustrojavanja izdvojenih računovodstvenih evidencija. Računovodstveni proces u uskoj je vezi s procesom planiranja i praćenja izvršavanja financijskih planskih dokumenata, a također u uskoj je korelaciji s dokazivanjem fiskalne odgovornosti čelnika proračunskih subjekta.

U Hrvatskoj se ne provodi sustavna izobrazba za obavljanje računovodstvenih poslova te se ova edukacija ocjenjuje vrlo potrebnom i društveno korisnom. Polaznici će edukacijom steći dodatna i ažurirati svoja znanja prvenstveno iz računovodstva i financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, te usvojiti komplementarna znanja nužna za planiranje aktivnosti i izradu proračunskih planskih dokumenata, dobro financijsko upravljanje, praćenje financijske efikasnosti i zakonitosti u kontekstu fiskalne odgovornosti i primjene poreznog sustava.

Cilj škole

Upoznati i usavršiti polaznike u znanjima o sustavu proračuna, proračunskim procesima, ekonomskim i financijskim kategorijama u javnom sektoru, računovodstvenim praćenjem poslovanja proračuna i proračunskih korisnika, financijskim izvještavanjem, financijskim upravljanjem, fiskalnom odgovornošću i poreznim sustavom.

Kome je škola namijenjena?

Računovođama i financijskim djelatnicima proračunskih subjekata, čelnicima na operativnim razinama, internim revizorima i kontrolorima, ostalim zainteresiranima.

Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja.

Program

Raspored škole Sati
I. DAN – Obilježja proračuna i proračunskih procesa 8
Institucionalni i zakonski okvir sustava proračuna 1
Obilježja i funkcije sustava proračuna 1
Proračunski proces i klasifikacije u proračunu 2
Nadzor i revizija u sustavu proračuna (državna revizija, interna revizija, sustav unutarnjih kontrola) 2
Financijsko poslovanje i fiskalna odgovornost 1
Planiranje proračuna i izrada financijskog plana – metodologija i praktični primjeri 1
II. DAN – Računovodstvo – primjeri knjiženja poslovnih događaja 8
Osnove računovodstva proračuna 1
Klasifikacija,  mjerenje i priznavanje imovine i obveza – pravila i primjeri 2
Klasifikacija, mjerenje i priznavanje prihoda – pravila i primjeri 2
Klasifikacija, mjerenje i priznavanje rashoda – pravila i primjeri 2
Vlastiti izvori, utvrđivanje i raspored financijskog rezultata 1
III. DAN – Financijsko izvještavanje i oporezivanje u sustavu proračuna 8
Financijski izvještaji i izvještaji o izvršavanju proračuna – načela, pravila, sadržaj i primjeri sastavljanja 2
Konsolidacija financijskih izvještaja 1
Upravljačko i troškovno računovodstvo, standardizacija troškova 1
Porezni položaj proračunskih subjekata u sustavu PDV-a i porez na dobit 2
Porezni položaj proračunskih subjekata  – porez na dohodak 2

Broj mjesta je ograničen!

Detalji

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

Naknada za sudjelovanje:

3.300,00 kn (uključen PDV, materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
3.000,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

*Za svakog polaznika uključene su knjige Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija i Računski plan proračuna 2017.

Materijal: Prezentacije predavača i nastavni materijali
Predavači: Savjetnici TIM4PIN-a, predstavnici akademske zajednice i nadležnih ministarstava, Voditelj škole: Prof.dr.sc. Vesna Vašiček
Mjesto: Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
13/11/19
14/11/19
15/11/19
09:30 – 16:30 h
09:30 – 16:30 h
09:30 – 16:30 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815