OTKAZANO! Škola računovodstva za neprofitne organizacije

Radionice

Poštovani, radionica je otkazana.
O sljedećem terminu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

U Republici Hrvatskoj djeluje preko 50.000 organizacija različitih pravnih oblika koje primjenjuju računovodstvo neprofitnih organizacija. Od toga, značajan broj ima obvezu vođenja dvojnog knjigovodstva i financijskog izvještavanja. Vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvještaja  organizacije nerijetko povjeravaju knjigovodstvenim servisima. Osobe koje volonterski ili profesionalno vode poslovanje tih organizacija često su nedovoljno upoznate sa utjecajem računovodstvenih, financijskih i poreznih  propisa na poslovanje. Ova znanja neophodna su za upravljanje, planiranje aktivnosti, praćenje financijske efikasnosti i zakonitosti, razumijevanje financijskih izvještaja i izradu poreznih prijava.

Cilj škole

Upoznati i usavršiti polaznike s ekonomskim i financijskim kategorijama u poslovanju neprofitnih organizacija, računovodstvenim praćenjem poslovanja, financijskim izvještavanjem, financijskim upravljanjem i planiranjem.

Kome je škola namijenjena?

Računovođama neprofitnih organizacija, tajnicima, predsjednicima ili članovima uprave neprofitnih organizacija, računovodstvenim servisima.

Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja.

Program

Raspored škole Sati
I. DAN – Obilježja neprofitnih organizacija i financijsko upravljanje u neprofitnim organizacijama 8
Zakonski i institucionalni okvir djelatnosti, obilježja, vrste i pravno-organizacijski oblici neprofitnih organizacija 1
Zakonski okvir dodjele sredstava iz javnih izvora (Uredba Vlade RH) 1
Djelatnosti i izvori financiranja neprofitnih organizacija 1
Sadržaj i proces financijskog upravljanja u neprofitnim organizacijama 1
Plan prihoda i rashoda prema ekonomskoj, funkcionalnoj i drugim klasifikacijama, programi i aktivnosti neprofitnih organizacija, izrada operativnog i financijskog plana – praktični primjeri, planiranje novčanih tokova – praktični primjeri 4
II. DAN – Računovodstvo neprofitnih organizacija 8
Osnovna obilježja i načela računovodstva neprofitnih organizacija – instrumenti i regulatorni okvir 1
Organizacija knjigovodstva 1
Načela priznavanja i mjerenja ekonomskih kategorija 1
Računovodstveno evidentiranje nefinancijske dugotrajne i kratkotrajne imovine, te povezanih prihoda i rashoda – praktični primjeri 2
Računovodstveno evidentiranje recipročnih i nerecipročnih prihoda, prihoda prema posebnim propisima, prihoda od imovine i ostalih prihoda – praktični primjeri 3
III. DAN – Financijsko izvještavanje i oporezivanje 8
Računovodstveno evidentiranje rashoda za zaposlene, financijskih i materijalnih rashoda, te povezanih obveza, rashoda za donacije i ostalih rashoda – praktični primjeri 2
Vlastiti izvori od osnivača, revalorizacijska rezerva, rezultat poslovanja i izvanbilančni zapisi  – praktični primjeri 2
Financijski izvještaji – načela i redoslijed sastavljanja. Račun prihoda i rashoda. Bilanca.  Izvještaj o potrošnji javnih sredstava. Bilješke uz financijske izvještaje. Povezanost financijskog izvješćivanja i financijskog plana. 2
Porezni položaj neprofitnih organizacija – PDV, porez na dobit i porezni aspekti subjekata povezanih sa neprofitnim organizacijama 2

Detalji

OTKAZANO! Škola računovodstva za neprofitne organizacije

Naknada za sudjelovanje:

3.000,00 kn (uključen PDV, nastavni materijal, ručak i kava u pauzi)

Materijal: Knjiga/udžbenik: Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija, Računski plan neprofitnih organizacija, prezentacije i drugi nastavni materijali
Predavači: Savjetnici TIM4PIN-a, predstavnici akademske zajednice i nadležnih ministarstava, Voditelj škole: Prof.dr.sc. Vesna Vašiček
Mjesto: Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
13/09/17
14/09/17
15/09/17
09:30 – 16:30 h
09:30 – 16:30 h
09:30 – 16:30 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815