Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Radionice

Dosadašnja praktična primjena Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih EU sredstvima. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 ili nekog instituta reguliranog ZJN 2016 dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja.

Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave organizira se predmetna radionica u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
Evidencijski broj
2019-0217
Redni broj PU(10/19)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada općeg dijela dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU sredstava
• kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
• osnove za isključenje
• načini dokazivanja – ESPD obrazac
• ostale opće odredbe dokumentacije o nabavi jamstva
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 13:00
(135 minuta/3 nastavna sata)
Najčešće primjedbe posredničkih tijela
• uloga posredničkih tijela
• na što paziti kod realizacije ugovora
• financijske korekcije
13:00 – 13:45 Stanka za ručak
13:45 – 16:00
(135 minuta/3 nastavna sata)

Određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
• Zahtjevi u pogledu određivanje kriterija odabira

• Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave

• Modeli ocjene ponuda

Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja prilikom određivanja i vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude na primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU

• pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi
• pogreške prilikom vrednovanja kriterija za odabir
• ekonomski najpovoljnije ponude u fazi pregleda i ocjene ponuda

• analiza pojedinih kriterija (rasprava)

 

Detalji

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Naknada za sudjelovanje:

1.210,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga MOJ EU PROJEKT- priručnik za pripremu i provedbu EU projekata; radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.000,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin
Predavači: Iva Šuler, Biljana Lerman
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
02/07/19
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815