SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2019.-2021. te radnopravne novine

Radionice

TIM4PIN_HZZ2

Ovom radionicom jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim korisnicima ukazat će se na sve što treba uzeti u obzir kod sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja uz pregled evidentiranja specifičnih poslovnih događaja i transakcija. Na početku radionice predavači će dati prikaz najave unapređenja zakonodavnog okvira zaduživanja i sadržaja proračuna. Također će se predstaviti analiza Bilješki, koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavile Ministarstvu financija uz godišnje financijske izvještaje. Istaknut će se novine u radno pravnim odnosima, s naglaskom na najavljene izmjene i specifičnosti službenih putovanja, mogućnosti neoporezivih isplata zaposlenicima i osobama van radnog odnosa i brojna druga pitanja.

Radi kvalitetnije organizacije seminara, slobodno uputite svoja specifična pitanja na pitajcentar@tim4pin.hr.

Program

PROGRAM
NAJAVE!!! Unapređenje zakonodavnog okvira zaduživanja i sadržaja proračuna
1. Analiza Bilješki dostavljenih uz godišnje financijske izvještaje
2. Specifična knjiženja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Iskazivanje potraživanja za zajedničke prihode
• Sredstva fiskalnog izravnanja i naknada Poreznoj upravi
• Međusobni prijenosi u sustavu proračuna
3. EU problematika
• Pregled Upute za računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava za škole, ministarstva, državne agencije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Novosti u shemi školsko voće
4. Financijsko izvještavanje
• Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
• Uočene nepravilnosti u sastavljanju financijskih izvještaja
• Usklađenja podataka između jedinica i korisnika
5. Priprema proračuna i financijskih planova za 2019.-2021.
6. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka u 2018.
• Minimalna plaća za 2018. – novine i specifičnosti
• Elektronička porezna kartica od 2018.
• Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine
• Naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak kod neprofitnih organizacija
• Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
• Obračun i umanjenje dnevnice (tuzemne i inozemne)
• Novine kod obrazovanja i izobrazbe radnika/seminari
• Novine uz neoporezive primitke
• Primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada

Detalji

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2019.-2021. te radnopravne novine

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn za jednog sudionika
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
11/06/18
10:00 - 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815