Upravljanje rizicima i financijsko upravljanje u javnom sektoru

Radionice

Ministarstvo financija je u svibnju 2017. objavilo nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora. Na radionici će stručnjaci iz navedenog ministarstva detaljnije predstaviti:

  • obveze koje iz Smjernica proizlaze za ministarstva, ostale korisnike proračuna razine razdjela državnog proračuna, izvanproračunske korisnike, trgovačka društva obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, županije, gradove i općine i proračunske korisnike iz nadležnosti JLP(R)S-a
  • novosti u metodologiji upravljanja rizicima i praktične primjere.

Stručnjaci iz Ministarstva financija predstavit će detaljnije i veze između upravljanja rizicima i financijskog upravljanja, najčešće slabosti u sustavima financijskog upravljanja, kao posljedice neadekvatnog upravljanja rizicima, utvrđene temeljem analiza Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016, izvješća Državnog ureda za reviziju i izvješća unutarnje revizije. Stručnjaci će također detaljnije predstaviti mjere koje se očekuju od institucija u javnom sektoru, a vezano za daljnja unapređenje sustava financijskog upravljanja na praktičnim primjerima.

Program

PROGRAM RADIONICE:
1. Upravljanje rizicima u javnom sektoru
• Sadržaj novih Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru
• Obveze u primjeni novih Smjernica za:
– Ministarstva
– Ostale korisnike državnog proračuna razine razdjela
– Izvanproračunske korisnike
– Trgovačka društva obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
– Županije, gradove i općine
• Metodologija upravljanja rizicima i praktični primjeri
– Utvrđivanje strateških i operativnih rizika – primjeri
– Procjena rizika – faktori i pokazatelji rizika
– Procjena financijskih učinaka rizika
– Registri rizika
– Praćenje rizika i izvještavanje o rizicima
2. Financijsko upravljanje i upravljanje rizicima
• Veza financijskog upravljanja i upravljanja rizicima
• Slabosti u financijskom upravljanju kao posljedica neadekvatnog upravljanja rizicima – prema Izjavama o fiskalnoj odgovornosti za 2016, izvješćima DURa i unutarnje revizije
• Mjere za razvoj sustava financijskog upravljanja – praktični primjeri

Detalji

Upravljanje rizicima i financijsko upravljanje u javnom sektoru

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, Porezni priručnik i materijal)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, Porezni priručnik – za proračunske i neprofitne organizacije i TIM4PIN magazin.
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Trinom centar, Strojarska cesta 24, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
16/04/18
10:00 - 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815