ZAGREB - DVODNEVNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga (projektiranje, stručni i projektantski nadzor) financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, Zelena JN

Radionice

U protekloj 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje. Stupanjem na snagu odredbi tih zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave i izrade dokumentacije o nabavi, posebice u dijelovima koji se odnose na profesionalnu, tehničku i stručnu sposobnost, posebne uvjete za izvršenje ugovora, uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlog ugovora o javnoj nabavi i ostale elemente neophodne za pravilno i zakonito postupanje.

U postupcima javnih nabava sufinanciranih EU fondovima, vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa i rješenja DKOM-a, jer slijede nam ex-ante i ex-post kontrole, terenske provjere od strane posredničkih tijela i nama osobito značajnih „financijskih korekcija“ u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Slijedom navedenog, a kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, organiziramo predmetnu radionicu s ciljem upoznavanja polaznika sa primjenom izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih  radova te inženjerskih usluga financiranih sredstvima ESI fondova.

Dio predavanja će biti posvećen temeljitom razumijevanju svih propisanih odredbi, zahtjeva i prikladnih postupaka u pravnoj regulativi zelene javne nabave. Poseban naglasak ovog dijela predavanja bit će na radovima te kako i u kojem trenutku ih „ozeleniti“.

Pohađanjem pojedinog programa usavršavanja sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata. Po završetku dvodnevnog programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju ukupno 16 bodova za obnovu certifikata.

Program

Edukacija je podijeljena u dva programa usavršavanja:

  1. DAN: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi inženjerskih usluga financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava (8 nastavnih sati/8 bodova) – PROGRAM 1. DANA
  2. DAN: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava (8 nastavnih sati/8 bodova) – PROGRAM 2. DANA

 

Detalji

ZAGREB - DVODNEVNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga (projektiranje, stručni i projektantski nadzor) financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, Zelena JN

Naknada za sudjelovanje:

Dvodnevni program usavršavanja:

2.200,00 kn (uključen PDV, PRILOZI, materijal, ručak, kava u pauzi).

Pojedini program usavršavanja (1. ili 2. dan): 

1.200,00 kn (uključen PDV, PRILOZI, materijal, ručak, kava u pauzi).

PROMOTIVNI POPUSTI

Za više polaznika iz iste institucije odobravamo popust od 5% na iznos kotizacije.

Za rane prijave do 30. travnja 2019. odobravamo dodatnih 5% popusta na sve kotizacije.

Polaznicima je omogućena kupnja knjige po promotivnoj cijeni s popustom od 30%!

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin
Predavači: Davor Slivka, Lidija Gredičak
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
30/05/19
31/05/19
09:15 h - 16:30 h
09:00 h - 16:15 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815