Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD trebao bi se stoga izraditi na način da se otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta. Imajući na umu taj cilj, u standardnom obrascu trebali bi biti navedeni i odgovarajući podaci u pogledu subjekata na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako bi se provjera tih podataka mogla provesti zajedno s provjerom u pogledu glavnoga gospodarskog subjekta i pod istim uvjetima.

ESPD bi također trebao biti dostupan naručiteljima koji podliježu Direktivi 2014/25/EU i koji kriterije za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta predviđene Direktivom 2014/24/EU moraju primijeniti na isti način i pod istim uvjetima kao i javni naručitelji.

ESPD-om bi se, zamjenom raznih neujednačenih nacionalnih osobnih izjava s jednim standardnim obrascem koji je utvrđen na europskoj razini, trebalo pridonijeti i daljnjem pojednostavnjenju za gospodarske subjekte te javne naručitelje i naručitelje. Time bi se pridonijelo smanjenju problema povezanih s preciznom izradom službenih izjava i izjava o suglasnosti kao i jezičnih problema s obzirom na to da će standardni obrazac biti dostupan na službenim jezicima. Stoga bi se ESPD-om trebalo omogućiti povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz članka 59. Direktive 2014/24/EU. Provedbena uredba objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći ovdje.